modális logika: olyan logika, amely a mondatok igazságértékének vizsgálatába bevonja a lehetőség, szükségszerűség stb. modalitását, illetőleg a beszélőnek a saját kijelentéseire irányuló propozicionális attitűdjét, amely kijelenti az igazságérték eldöntésének referenciális bázisául szolgáló lehetséges világot. (modális, modalitás.)