naturális (természetes) interpretáció: akkor beszélünk ~ról, ha egy átlagolvasó/hallgató természetes kommunikációszituációban hajtja végre az interpretációs operációkat (interpretáció, interpretációfolyamatok, teoretikus interpretáció.)