paradigmatikus tengely: a nyelvi jelek paradigmáit tartalmazó virtuális készlet, amelyből a beszélő/szövegatkotó válogat. (Vö. szintagmatikus tengely.)