szintagmatikus tengely: a szöveg elemeinek aktuális kombinációja, egymásutánisága. (vs paradigmatikus tengely.)