szemantikai progresszió: a szövegben való szemantikai bonyolódás, kapcsolat.

A ~ lehetőségei sokfélék: az egészről rátérhetünk a rész tárgyalására, vagy fordítva, az általános cselekvésről a speciálisra, múltbeli cselekvésről a jelenbelire, egyik cselekvőről a másikra, az okról az eredményre stb. A jelentéstani kapcsolat haladhat a különböző ismert fogalmi jelentésviszonyok vonalán (fő- és alfogalom, mellérendelt fogalmak, antonim jelentések, általában különféle érintkezéses és hasonlósági viszonyok. (Vö. tematikus progresszió.)