szövegkompetencia: azoknak az ismereteknek a halmaza/rendszere, amelyekkel egy nyelvközösség tagjai a szövegekre, a kommunikációra, valamint a kommunikáció és a szövegek között fennálló különféle relációkra vonatkozóan rendelkeznek.

A ~ terminus nem tekinthető a Chomsky által bevezetett 'kompetencia'-terminus általánosításának, mert a ~ olyan ismereteket is magában foglal, amelyeket Chomsky a performancia körébe sorolt.