a szövegtani kutatás célja. - A szövegtani kutatás egyrészt irányulhat a szövegkompetenciára vagy valamely korpuszra. Eszerint különbséget tehetünk olyan szövegtani kutatás között, amelynek célja a szövegkompetencia alapvető elemzése és leírása meg olyan szövegtani kutatás között, amelynek célja egy adott módon definiált korpusz elemzése és leírása.

A szövegtani kutatás másrészt irányulhat elméleti ismeretekre vagy valamely praktikus feladatra.

Elméleti ismeretekre irányuló szövegtani kutatásról beszélünk akkor, ha ~ vagy az, hogy kibővítsük a szövegkompetenciával kapcsolatos általános ismereteinket, vagy az, hogy kibővítsük elméleti ismereteinket egy szövegkorpuszra vonatkozóan. (E kutatás végső célja egy elmélet felállítása.)

Praktikus feladatra irányuló szövegtani kutatásról beszélünk akkor, ha ~ az, hogy hozzájáruljon egy adott feladat (pl. a nyelvoktatás kiterjesztése szöveg szintre, a fordítás hatékonyabbá tétele, szociális kommunikációzavarok csökkentése/rnegszüntetése stb.) megoldásához.