világszerkezet: a szövegvilágot alkotó elemek (tér, idő, individuumok stb.) alineáris viszonyrendszere. (világfolyamat.)