Akció!
Carmina
Carmina

Carmina Horatiana I/1.

3500 Ft 2000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.

 

Szerző: Tóth Sándor Attila
ISBN: 978-615-5455-77-3
Kiadási év: 2017
Formátum és terjedelem: B5, 392 oldal

Kategória:

Termékleírás

FEJEZETEK A HORATIUSI ÓDA  ÚJKORI  EURÓPAI (ÉS MAGYARORSZÁGI) INTERPRETÁCIÓJÁNAK, RECEPCIÓJÁNAK S IMITÁCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL KÖZELÍTÉS: A POLITIKUM VISZONYAI. HORATIUS-ÉLETRAJZOK, AUGUSTUSHOZ, MAECENASHOZ, VERGILIUSHOZ SZÓLÓ CARMENEK: INTERPRETÁCIÓ ÉS RECEPCIÓ A 16–18. SZÁZADI EURÓPÁBAN AZ EURÓPAI NEMZETEK LATIN NYELVŰ HORATIUSAI: KÖLTŐI MŰVELTSÉGÜK (HUMANITAS) HÁTTERE I/1. TARTALOM RENDHAGYÓ ELŐSZÓ: HORATIUS NOSTER – A MI MAGYAR HORATIUSUNK     I 1. Roma et Italia Nostra – a mi Rómánk és a mi Itáliánk     III 2. Horatius Noster – a mi Horatiusunk     XVIII 2.1. Horatius Babits korai költészetében     XIX 2.2. A Horatius-kép változása az 1930-as években Babits Mihály és Kerényi Károly írásaiban     XXVII 2.2.1. Babits írása Horatiusról 1934-ben     XXVIII 2.2.2. Kerényi Károly Horatius-képe: 1935-ben és 1936-ban     XXXII 2.2.2.1. Kerényi írása Horatiusról: az antológiabeli „Horatius Noster” című tanulmánya     XXXIV 2.2.2.2. Kerényi esszéje a horatianizmusról (1936)     XXXVIII 2.3. A Babits–Kerényi-féle Horatius-kép Vas István és Halász Gábor esszéjében. Trencsényi-Waldapfel Imre „magyar Horatius”-a     XLV 2.3.1. Vas István esszéje a Horatius Noster című kötetről     XLVI 2.3.2. Halász Gábor Horatius Nostere     XLVII 2.3.3. Trencsényi-Waldapfel Imre Magyar Horatius című tanulmányának áttekintése     LI 3. Rövid összegzés     LIX BEVEZETÉS. A RÓMAI ARANYKOR ÁLLAMFÉRFIJA(I) ÉS POÉTÁI: AUGUSTUS TEVÉKENYSÉGE, HORATIUS ÉLETRAJZAI      9 Bevezetés 1.      9 Bevezetés 2.      10 1. OCTAVIUS (OCTAVIANUS)-AUGUSTUS KORA (MAKRO- ÉS MIKROESEMɬ¬NYEK): AUGUSTUS TÖRTÉNELMI ALAKJA. AZ AUGUSTUSI  PROPAGANDA       14 1.1. Származása s rövid életrajza Kr. e. 44-ig      15 1.2. A Kr. e. 44/43. év eseményei és Octavianus      17 1.3. Octavianus államcsínye: A II. triumvirátus, illetve a duumvirek hatalma. A Kr. e. 43–31. év történései: Philippi és Actium között     21 1.4. Antonius legyőzése után: Kr. e. 31–27.     26 1.5. Augustus katonai imperiuma: Kr. e. 27–23.      28 1.6. A Murena-összeesküvés és a százados játékok: Kr. e. 23–17. Az aurea aetas      29 1.7. Az Imperium Romanum és a princeps: Kr. e. 17–Kr. u. 14.      33 1.8. A római imperium és Augustus. Augustus történelmi alakja és európai recepciója. A propaganda: írók az „örök Rómá”-ért      36 2. HORATIUS ÉLETRAJZA, (KÖLTŐI) ÉLETÚTJA S HELYZETE E POLITIKAI TÖRTÉNÉSEKBEN: POLITIKUSOK ÉS ÍRÓK COHORS AMICORUMA; AUGUSTUS–MAECENAS–VERGILIUS–HORATIUS      42 2.1. Horatius-életrajzok ódáinak 16–19. századi kiadásaiban      42 2.2. Könyvterjedelmű Horatius-életrajzok a 18. században és a 19. század elején      79 2.2.1. Egy terjedelmes Horatius-vita 1708-ból      79 2.2.2. Suetonius Horatius-vitájának kommentáros kézikönyve a 19. század elejéről      115 2.3. Horatius a politikum és a poétikum világában: Augustus– Maecenas–Vergilius és Horatius      118 2.3.1. Augustus és Horatius viszonya s annak interpretációja az Augustushoz szóló ódák alapján      118 2.3.2. Maecenas és Horatius: barátság, művészet, politikum. A Maecenas-ódák s argumentumainak értelmezése      159 2.3.2.1. Maecenas „rejtélye” és szokatlan életmódja Rómában      159 2.3.2.2. Horatius Maecenas-verseinek értelmezése és recepciója ódáinak 16–18. századi kiadásaiban      199 2.3.3. Vergilius és Horatius: költészet és politikum a 16–18. századi kiadások vers-argumentumainak s a költemények tükrében     313 2.3.3.1. Vergilius és Horatius: költészet és barátság     313 2.3.3.2. Horatius Vergiliushoz szóló ódái: a 16–18. századi verskiadások argumentumai és interpretációi     316 Appendix. Horatius „furcsa” Vergilius-ódája: a 4. könyv 12. versének Vergiliusa     355 ÖSSZEGZÉS (ÉS ÚJABB ARGUMENTUM)     379 BIBLIOGRÁFIA     385