Akció!
etnoszemiotika

Etnoszemiotika

1890 Ft 1000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.

 

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 07.
Szerző: Voigt Vilmos
ISSN: 2061-7674
ISBN: 978 963 9927 60 5
Kiadási év: 2013.
Formátum és terjedelem: A/5,156 oldal

Termékleírás

Tartalom Előszó .......................................................................................................... 7 1. Tartalmi bevezetés ............................................................................... 9 2. Az etnoszemiotika létrejötte .................................................................. 19 3. Mennyire sokféle is egy jel? .................................................................. 23 4. Pragmatika ............................................................................................ 29 5. Szintaktika ............................................................................................. 35 6. Szemantika ............................................................................................ 43 7. Index ...................................................................................................... 49 8. Ikon ........................................................................................................ 55 9. Szimbólum ............................................................................................. 61 10. Szövegek, diskurzusok .......................................................................... 69 11. A szóbeliség három tartománya ............................................................ 81 12. Népdalszövegeink jelképei? .................................................................. 89 Virágjelentések – függelék a 12. fejezethez .......................................... 105 13. Néprajzi szemiotika – a ház „jelei” ......................................................... 107 14. A fordítás az etnoszemiotikában ........................................................... 115 15. Formai befejezés ................................................................................... 125 Függelék ...................................................................................................... 127 Irodalom ....................................................................................................... 151 Névmutató ................................................................................................... 153 7 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographica eddig megjelent tizenkét kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Tóth Szergej és Vass László szerkesztők