masok_tukreben0001

Mások tükrében – válogatott levelezéseim

2500 Ft

Szerző: Szabó Tibor
ISBN: 978 615 5455 87 2
Kiadási év: 2018.
Formátum és terjedelem: A5, 375 oldal

Kategória:

Termékleírás

ELÕSZÓ A levelezés, az episztola mûfaja – egészen az internet és a mobil-világ megjelenéséig (azaz az 1990-es évek elsõ feléig) – mindig is a tudományos és szakmai kommunikáció egyik fontos eszköze volt. Akkoriban tehát, amikor ezek a levelek születtek, még nem volt computer és e-mailben levelezés. Postai úton érkeztek hozzánk levelek, küldtünk mi is leveleket kollégáknak külföldre, de idehaza is, akár egyik városból a másikba. A szakmai levelezés nagyon fontos kiegészítõ része volt a tanulmányokban, könyvekben megjelent gondolatoknak. Ez a világ mára szinte teljesen háttérbe szorult és eltûnt, alig írunk már postai levelet. Az itt közölt, postán érkezett és küldött levelek nagyobbik része a hetvenes, nyolcvanas és részben még a kilencvenes évek elsõ felében keletkezett. Elsõsorban is saját tudományos kutatási területemhez kapcsolódva jutottam el olyan kollégákhoz a világban (elsõsorban Olaszországban, Franciaországban, de angol vagy spanyol és portugál nyelvterületen is), akik már akkor is kompetensnek számítottak bizonyos tudományterületen. Egy idõ után õk is kerestek engem. Tudományos elõképzettségemnek megfelelõen elsõsorban az olasz és francia filozófiai és politikatudományi gondolkodás érdekelt. Sokat foglalkoztam Antonio Gramsci és Lukács György filozófiai koncepciójával vagy Jean-Paul Sartre és Nicola Abbagnano egzisztencialista filozófiájával. A levelek nagyobbik része e témát öleli fel. Az 1989-es kelet-középeurópai rendszerváltás idején kapcsolatba léptem olyan kutató intézetekkel (Istituto Gramsci, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Centro Studi Piero Gobetti, Les Temps Modernes), amelyek ezzel a témával (diktatúra, demokrácia, civil társadalom, emberi jogok stb.) foglalkoztak. Érdekelt még az italianista témakör is, az olasz irodalom és nyelvészet (különösen Dante Alighieri vagy Cesare Pavese), amely kiszélesítette érdeklõdési körömet. Róluk könyveket is írtam. Az általam közölt levelek írói között vannak az adott tudományterület nemzetközileg is kiemelkedõ képviselõi, mint például Jacques Derrida, Norberto Bobbio, Eugenio Garin, Perry Anderson, Gianni Vattimo, Eric J. Hobsbawm és mások. Sajnálatos, de tény, hogy az 1990-es évek új világa, a computer és az internet megváltoztatta addigi szokásainkat, és leveleink nagyobbik része ily módon feledésbe merül. Azonban szinte minden, hozzám címzett levelet megõriztem, és szándékozom azokat valahol letétbe helyezni. Ezután már csak „e-mail”-eket, elektromos leveleket küldtünk egymásnak, de az esetek többségében ezek már többnyire csak üzenetek. Közülük azért válogatok be néhányat, hogy látható legyen érdeklõdési köröm folytonossága, illetve részbeni megváltozása. Mindenképpen fontosak, dokumentumértékûek ezek a levelek (de az e-mailek is), mert egyúttal azt a tudományos, kulturális és politikai világot is érzékeltetik, amelynek légkörében keletkeztek. A harminc vagy negyven évvel ezelõtt írt levelek keltezése óta gyökeres változás következett be a társadalmi-politikai életben és a tudományos közbeszédben is. Ma találkozni lehet azzal a jelenséggel, hogy az egykor, például az 1970-es években egy szerzõ által kiadott könyv mostani megjelentetése során az akkor „divatosnak” számító szerzõk neve hirtelen eltûnik. Az itt közreadott levelek igazi kordokumentum jellegét az adja, hogy az akkori tudományos problémák és polémiák sejlenek fel és mutatkoznak meg bennük. Ezeknek azonban – kordokumentum jellegükön túl – remélhetõen valamilyen mai vonatkozásuk is van: sok esetben például hozzájárulhatnak a filozófiai gondolkodás egyes szereplõinek (olykor fõszereplõinek) vagy a filozófia egyes témáinak (mint például a praxis, a historicizmus, a szubjektivitás szerepének) jobb, alaposabb megismeréséhez. Az elektronikus levelek pedig rámutatnak arra, hogyan változott meg körülöttünk a világ, és miként reagáltak erre a régi és/vagy új szereplõk. A leveleken kívül, ha lehetséges, egyéb kordokumentumokkal is szolgálhat ez a kötet. Arról van ugyanis szó, hogy egy-egy, levélben jelzett találkozóra, konferenciára vagy kiadványra sor is került. Így ezek a levelek a megtörtént események hátterének megvilágítását is szolgálják. Például: milyen úton és hogyan jelent meg a magyarországi Gramsci-, Croce- vagy Sartre-bibliográfia azokban a kötetekben, amelyek a hazai kutatások széles körét mutatja be Olaszországban vagy Franciaországban? Ezek a bibliográfiai adatok levelezéseim útján értek célba. Tehát levelezéseimnek a szûk, személyes jellegen túl (amely kétségkívül saját szellemi fejlõdésemet is illusztrálja) remélhetõleg a magyar tudományos közélet szempontjából is van bizonyos relevanciájuk. Egyúttal az elektromos levelekbõl kiderülõ, szélesedõ nemzetközi paletta azt is érzékelteti, hogy nálunk bizonyos témák az 1990-es évek második felétõl fokozatosan elveszítették jelentõségüket. Máshol, a világ más tájain (például Latin-Amerikában, Japánban, Törökországban vagy Kínában) azonban ma is érdeklõdnek a hazai kutatások iránt. Ezt a változó légkört is szerettem volna érzékeltetni akkor, amikor postai leveleim mellett közreadom válogatott elektromos levelezésemet is. A több mint félezer levélbõl a legfontosabbakat szó szerint idézem, sokat csak jelzésszerûen. Sok kutató, akikkel személyesen is találkoztam, dedikált könyvet adott nekem. Ezen dedikációkból is beválogattam néhányat, melyek kiegészítik azt a képet, melyet mások alkottak rólam és szakmaitudományos munkámról. TARTALOM ELÕSZÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pályaindulásom – a levelek tükrében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Új horizontok felé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 A sokféleség dicsérete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 LEVELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Levelek Antonio Gramscival kapcsolatban . . . . . . . . . . . . . . 35 Hermann István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sárközy Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sallay Géza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Szabó Gyõzõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kéri Elemér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Franco Ferri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Elsa Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 John M. Cammett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Luciano Gruppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nicola Badaloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Federico Sanguineti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Giovanni Somai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Sergio Caprioglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Luciano Amodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Chiara Robertazzi Amodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Ulrich Schreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Joseph A. Buttigieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Vadász Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ilvio Bidorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Pasquale Scaramozzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Walter L. Adamson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Antonio A. Santucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Roberto Finelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stefano Petrucciani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Birgit Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Perry Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Quintin Hoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Pavol Koprda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Anne Showstack Sassoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Gianni Vattimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Dési Ábel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Jacques Texier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Maurizio Daici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Levelek Lukács György munkásságával kapcsolatban . . . . 129 Guido Oldrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Nicolas Tertulian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Cesare Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Antonino Infranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Lelio La Porta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Mario A. Manacorda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Ates Uslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Maruyama Keiichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Piers de Lessner Lukács de Szeged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Elizabeth de Lessner Lukács de Szeged . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Illés László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Zhao Sikong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Gáll Ernõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Vajda Mihály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Vásárhelyi Miklós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Tarr Zoltán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Nino Molinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Szabó Bálint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Tõkei Ferenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Bándy Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Lee Congdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Miguel Vedda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Kende Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Levelek Jean-Paul Sartre-ral kapcsolatban . . . . . . . . . . . . . 199 Michel Rybalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Michel Kail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Gabriella Farina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 François Laquièze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Mathias Jauslin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Juliette Simont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Gilles Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Adriana Neacsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Levelek Benedetto Croce munkásságával kapcsolatban . . . 219 Alessandro Savorelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Kelemen János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Kovács Sándor Iván . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Levelek Nicola Abbagnano munkásságával kapcsolatban . . 227 Gigliola Abbagnano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Marco Delpino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Pietro Rossi – Carlo Augusto Viano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Bruno Maiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Giuseppe Cacciatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Silvio Paolino Merlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rosanna Marvulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Nino Langiulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Levelek Dante munkásságával kapcsolatban . . . . . . . . . . . . 243 Vittorio Vettori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Madarász Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Kelemen János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Mátyus Norbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 John C. Barnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Egyéb tudományos témájú levelek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Eugenio Garin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Norberto Bobbio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Jacques Derrida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Arturo Colombo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Eric J. Hobsbawm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Claudio Vasale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Kenneth McRobbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Brenda M. Almond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Mészáros András . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Egyed Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 André Tosel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 François Rangeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Giampaolo Borghello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Danilo Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Antonio Gargano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Vetõ Miklós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Jean-Marc Piotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Roberto Ruspanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Bihari Mihály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Gombár Csaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Szerdahelyi István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Ágh Attila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Bayer József . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Simon János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Kéri László . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Giancarlo Cogoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Adriano Papo – Gizella Németh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Ana Bazac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Olivier Feron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Romano Vecchiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Julia Isabel Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Alessandro Rosselli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 José Mario Angeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Serge Latouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Egyéb mûvészeti témájú levél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Aurelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Kajári Gyula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 König Róbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Schéner Mihály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Diószegi Balázs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Néhány személyes jellegû levél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Esterházy Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Ilia Mihály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Paolo Guido Spinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Szõnyi Zsuzsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Henry de Montety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Gombos Jarmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Fricz Tamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Levelezésem másokkal (kivonatok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Néhány dedikáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 NELLO SPECCHIO DEGLI ALTRI. IL CARTEGGIO SCELTO DI TIBOR SZABÓ (RIASSUNTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373