Modszertani_Kozlemenyek_2019_10001
modszertani_kozlemenyek_2018_1modszertani_kozlemenyek_2018_2modszertani_kozlemenyek_2018_3modszertan_2018_4

Módszertani Közlemények 2019/59/1.

600 Ft

ISSN 2063-3734
Éves előfizetési díj: 2400,-FT

Fõszerkesztõ:
Bácsi János
Szerkesztõk:
Annus Gábor
Cs. Bogyó Katalin
Jancsák Csaba
Pap Anita
Sándor József

Termékleírás

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK LIX. évfolyam 2019. 1. szám Tartalom BÁCSI JÁNOS Minden szó reláció? (relációszókincs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FŰZNÉ DR. KÓSZÓ MÁRIA Állati jó mozgások a természetben. Az élő természet felfedezése tantermen kívüli foglalkozással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 JANCSÁKNÉ MAJZIK ANDREA – ZS. SEJTES GYÖRGYI KAP-tunk, hogy adjunk! Tanulni élmény?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PETROLY PÁLMA Választható projektmunkák a mindennapos gyakorlatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 RINGERT CSABA IKT fejlesztési stratégiák hatékonysága az oktatási rendszerben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51