Akció!
tanari_beszedmagatartas

Tanári beszédmagatartás

1918 Ft 1000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.
 

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 01.
Szerző:Herbszt Mária
ISSN:2061-7674
ISBN:978 963 9927 21 6
Kiadási év:2010.
Formátum és terjedelem: A/5, 102 oldal

Kategória:

Termékleírás

Tartalom Előszó .......................................................................................................... 7 Bevezető ..................................................................................................... 9 A téma vizsgálatának és oktatásának az indokoltsága ......................... 9 A kurzusfüzet felépítéséről, tematikájának összeállításáról .................. 10 1. A tantermi kommunikáció vizsgálatának egyik lehetséges módja: a társalgáselemzési (konverzációelemzési) szempontú megközelítés ........................................................................................ 13 Etnometodológia – társalgáselemzés – a társalgás .............................. 13 2. A tanári szerep átalakulása: a facilitátor-szerep következményei a tanár–diák interakcióban .................................................................... 23 A) Az átalakuló oktatási gyakorlat ......................................................... 23 B) A konstruktivista pedagógia .............................................................. 24 C) Átalakuló oktatási gyakorlat – átalakuló kommunikáció ................... 25 3. A tanár–diák együttműködés: a megszólalás arányai a tanítási órán ....................................................................................................... 29 Szakirodalmi áttekintés az eddigi mérésekről ....................................... 29 A redundancia ....................................................................................... 31 Összegzés ............................................................................................. 32 4. A Pygmalion-effektus és nyelvi kommunikációs vonatkozásai ...... 35 5. A tanári kérdés .................................................................................... 39 A tanári kérdés fogalma ........................................................................ 39 A tanári kérdés tipikus grammatikai formái ........................................... 41 A tanári kérdés és az instrukció (utasítás) kapcsolata .......................... 41 A tanári kérdések fajtái .......................................................................... 43 Kérdezési technikák a Bloom-Sanders-féle kérdéstipológia szerint ...... 44 6. A triádikus dialógus (KVV-ciklus) vizsgálata .................................... 49 7. Az értékelés ......................................................................................... 53 1. Efogadás (helyes válasz esetén) ...................................................... 54 2. Helyreigazítás (részben helyes válasz esetén) ................................. 55 3. Elvetés (helytelen válasz esetén) ...................................................... 56 8. A tanári magyarázat ............................................................................ 61 Az ok-okozati viszonyok leggyakrabban használt nyelvi kifejezőeszközei a tanári beszédben ..................................................... 62 A tanári kérdések a magyarázatban ...................................................... 63 9. A tanítási óra beszédaktusai .............................................................. 69 A beszédaktus-elmélet – tantermi kommunikáció ................................. 69 10. A tanári instrukció ............................................................................... 77 11. A tantermi kommunikáció és a társalgási maximák ........................ 83 12. A tantermi rituálé ................................................................................. 91 A tanóra erősebben ritualizált egységei ................................................ 95 Egyéb rituális elemek a tanórán ............................................................ 97 13. Irodalomjegyzék .................................................................................. 101 7 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographia eddig megjelent tizenegy kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. A jegyzet funkciót hangsúlyozza az Ajánlott irodalom szekció is, mely a füzet forrásanyagán kívül az adott szakterület centrális műveiről is útbaigazítja az olvasókat. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Tóth Szergej Vass László tanszékvezető szerkesztő