Akció!
nyelv_kep_hatalom

Nyelv, kép, hatalom

1614 Ft 1000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.

 

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 04.
Szerző:Tóth Szergej
ISSN: 2061-7674
ISBN: 978 963 9927 40 7
Kiadási év: 2011
Formátum és terjedelem:187 oldal

Kategória:

Termékleírás

Tartalom Szépe György tanár uramnak, köszönettel Előszó ......................................................................................................... 7 1. A hatalom szóteremtése ....................................................................... 9 Bevezetés .............................................................................................. 9 Előtörténet ............................................................................................. 9 Újragondolandó „új” szócikkek .............................................................. 11 Diakrón visszatekintés: a szovjet korszak „szovjet nyelve” ................... 13 A gulag argó .......................................................................................... 18 Vissza a szótárhoz. A hiányzó minősítés(ek) indoklásához .................. 21 Megválaszolatlan kérdés ....................................................................... 22 2. Analógiák ............................................................................................... 25 Forradalmak, háborúk, harc .................................................................. 25 Nyelv és ideológia ................................................................................. 33 Vezérség ............................................................................................... 38 Nyelvi manipuláció ................................................................................ 44 Náci és szovjet eufemizmusok .............................................................. 45 3. Az orosz-szovjet tolvajnyelv ................................................................. 53 Létezési alapformák .............................................................................. 53 Az orosz-szovjet tolvajnyelv .................................................................. 54 Káromkodás .......................................................................................... 60 4. Névadási szokások a hatalom szolgálatában ..................................... 67 Névadási szokások ............................................................................... 67 Nevek és korok ...................................................................................... 68 Nevek és vezérek .................................................................................. 73 5. Toponimák a hatalom szolgálatában ................................................... 79 Toponímák és rendszerek ..................................................................... 79 Helynevek újranevezése ....................................................................... 81 Utcaátnevezések a Szovjetunióban ...................................................... 84 Magyar rendszerváltás utcaátnevezései ............................................... 88 6. A rövidítések .......................................................................................... 95 Abbreviatúrák ........................................................................................ 95 Az új abbreviatúrák ................................................................................ 96 A legaktívabb szóképzési módszer ....................................................... 99 Az új rendszerek nyelvi szimbóluma ..................................................... 106 7. Az ellenség neve .................................................................................... 113 A rejtőzködő (és leleplezett) ellenség .................................................... 114 A megnevezett (és stigmatizált) ellenség .............................................. 115 A megmutatott ellenség ......................................................................... 117 8. A szovjet ikon ........................................................................................ 129 9. Felhasznált és ajánlott irodalom .......................................................... 159 Rövidítések ............................................................................................ 167 További források .................................................................................... 168 10. Mellékletek ........................................................................................... 171 Tárgymutató .......................................................................................... 187 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographia eddig megjelent tizenegy kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. A jegyzet funkciót hangsúlyozza az Ajánlott irodalom szekció is, mely a füzet forrásanyagán kívül az adott szakterület centrális műveiről is útbaigazítja az olvasókat. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Vass László szerkesztő