Akció!
pszicholingvisztika

Pszicholingvisztikai alapismeretek

1890 Ft 1000 Ft

Személyes átvétel esetén az akciós ár: 500,-Ft
Az akciós ár kizárólag a Boldogasszony sgt. 6. alatti könyvesboltban történő személyes átvétellel történő rendelésre vonatkozik.
Az akció kizárólag magánszemélyek vásárlására vonatkozik és visszavonásig érvényes.
A személyes átvétellel történő vásárláshoz is kérjük a terméket a Kosárba tenni és a Pénztárban a  opciót kérjük kiválasztani.
 

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 06.
Szerző:Lengyel Zsolt
ISSN: 2061-7674
ISBN: 978 963 9927 51 3
Kiadási év: 2012.
Formátum és terjedelem: A/5, 116 oldal

14 készleten

Termékleírás

Tartalom Előszó .......................................................................................................... 7 A szerző előszava ....................................................................................... 9 1. Kutatási terület, módszerek ................................................................. 11 1.1. Kutatási területek ............................................................................. 11 1.2. Előzmények ..................................................................................... 14 1.3. Vizsgálati módszerek ....................................................................... 17 2. Memóriák, folyamatok .......................................................................... 21 2.1. Memóriafajták .................................................................................. 22 2.2. Folyamatok ...................................................................................... 25 3. Beszéd és kommunikáció .................................................................... 29 3.1. Általános kérdések .......................................................................... 29 3.2. Emberi – állati kommunikáció .......................................................... 30 3.3. Averbális (nonverbális) kommunikáció ............................................ 32 4. Beszédértés ........................................................................................... 41 4.1. Szövegértés ..................................................................................... 41 4.2. Mondatszintű értési folyamatok ....................................................... 53 4.3. Beszédértés: lexikai szint ................................................................ 66 4.4. Magyar írott nyelvi értési folyamatok ............................................... 74 5. A beszéd létrehozása ........................................................................... 83 5.1. Kutatásmódszertani megjegyzések ................................................. 83 5.2. Beszédben előforduló hibák ............................................................ 86 5.3. Beszédprodukció: statikus és dinamikus közelítés .......................... 88 6. A mentális lexikon ................................................................................ 99 6.1. A mentális lexikon „építőkövei” ........................................................ 99 6.2. Mennyiségi kérdések ....................................................................... 100 6.3. Egyéni szókincs: azonosságok – különbségek ................................ 102 6.4. Funkciók: műveletvégzés, raktározás .............................................. 103 6.5. A mentális lexikon adatai: helyzetmeghatározás ............................. 105 6.6. Szóasszociációs kísérletek .............................................................. 106 A fejezetek után található és további ajánlott szakirodalom ......................... 109 A könyv keretes tartalmai és fellelhetőségi helyük ....................................... 113 Név-és tárgymutató ...................................................................................... 117 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographia eddig megjelent tizenkettő kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Vass László és Tóth Szergej szerkesztők