A zenei képességek_web

A ZENEI KÉPESSÉGEK ÉS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE AZ ÉNEK-ZENE ÓRÁKON

Ingyenes!

Szerző: ASZTALOS ANDREA
ISBN: 978-615-5946-50-9
Kiadási év: 2021.
Formátum és terjedelem: B5, 165 oldal

A kiadvány ingyenesen letölthető innen:
Letöltés

Termékleírás

E könyv elsősorban az ének-zene tanárképzésben és tanítóképzésben tanuló hallgatók ének-zene szakmódszertani kurzusainak témáihoz készült, de a gyakorlott ének-zene tanárok is haszonnal forgathatják e kötetet. A könyv első fejezetében a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptanterv ének-zene tantárgyra vonatkozó része kerül bemutatásra, majd ezt követően a 2. fejezetben a Kodály koncepció rövid ugyanakkor lényegre törő ismertetésére kerül sor. A következő három fejezetben (3, 4, 5.) a központi téma a zenei képességek és azok fejlődése, melyek kifejtése, részletezése hazai és külföldi szakirodalmak felhasználásával készült. A 6. fejezetben a zenei ismeretszerzés és a zenei készségek eredményes, hatékony fejlesztésére alkalmazható játékos gyakorlatok kerülnek bemutatásra. A 7-11. fejezetben az ének-zene kerettantervekben szereplő zenei képességek, készségek fejlesztési feladatainak négy csoportba (percepciós, reprodukció, produkciós, recepciós képességek) rendezése olvasható korosztályokra bontva. A magyarországi zenei nevelés éneklés-központúsága miatt is fontos téma a gyermekhangképzés és a beéneklés is, amely a 12. fejezetben kap helyet, ugyanakkor részletes kibontása A gyermekek énekhangképzésének elmélete és gyakorlata című könyvemben olvasható, így itt csak röviden tértem ki erre a témára. A zenei emlékezet, a belső hallás, a kreativitás és az improvizáció fejlesztése szerves része az ének-zene tanítási-tanulási folyamatának, melynek bemutatására a 13-14. fejezetben kerül sor. Ezt követően olyan 21. században egyre fontosabbá váló nevelésfilozófiai, tanítás-tanulás módszertani újdonságokat, eszközöket mutatok be, melyek az ének-zene órákon, az iskolai és az iskolán kívüli zenei nevelés során hatékonyan alkalmazhatóak, ilyen az élménypedagógia, a koncertpedagógia, az edutainment, a gamification, az online, digitális eszközök, programok, alkalmazások. Bízom benne, hogy minden olvasó talál a számára érdekes, hasznos témákat e könyvben, melyeket saját tanítási gyakorlatába át tud ültetni és hatékonyan képes alkalmazni.   Szeged, 2021. augusztus 12. Dr. Asztalos Andrea PhD a könyv szerzője egyetemi adjunktus ének-zene szakmódszertan oktató