Categories Menu
Adatkezelés

Adatkezelés

Adatkezelési szabályzat 

Jelen dokumentum az SZTE JGYPK szervezeti egységeként működő Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatkezelési szabályzatát és az általa üzemeltetett www.jgypk.hu/mentorhalo weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.
 
Az adatkezelő neve

Szegedi Tudományegyetem, amely ezt a feladatát  jelen szervezeti egységgel kapcsolatban az SZTE JGYPK Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központon keresztül látja el (a továbbiakban Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ).

Az adatkezelő címe

Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10.

Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., 6007-es iroda

Az adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 62/54-6044; 70/455-4992

Email cím: mentorhalo2.0@gmail.com

Weboldal: www.jgypk.hu/mentorhalo

Az adatkezelés megnevezése

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának szervezeti egységeként működő Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ a Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítása során kialakított regionális hálózati együttműködés szellemiségében oktatási, pedagógiai témájú, tanulási fókuszú előadásokat, esti beszélgetéseket, rendezvényeket és képzéseket szervez a régió pedagógusai, egyetemi oktatói, egyetemi hallgatói és más érdeklődők számára. A rendezvényekre történő regisztrációkor önkéntesen megadott adatok kezelését a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ biztosítja.

Az adatkezelés jogalapja

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az adatkezelés célja

  1. hírlevélküldés: a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett oktatási, pedagógiai témájú, tanulási fókuszú előadásokról, esti beszélgetésekről, rendezvényekről és képzésekről
  2. regisztráció: ingyenes (de regisztrációt igénylő) rendezvényeink esetében
  3. nyereményjátékok esetében értesítés a nyereményről

Hírlevélküldés esetén az adatok kezelésének célja: tájékoztatás a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett oktatási, pedagógiai témájú, tanulási fókuszú előadásokról, esti beszélgetésekről, rendezvényekről és képzésekről.

Regisztrációköteles rendezvényeink és nyereményjátékok esetén a kötelezően megadott adatok kezelésének célja: a résztvevő regisztrálása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A kezelt adatok köre

  • hírlevélküldés esetén: az adatkezelő kizárólag e-mailcímet kezel, semmilyen más adatot (pl. név, kor, stb.) nem
  • rendezvényekre történő regisztráció esetén: név, e-mail, valamint a rendezvény témájához illeszkedő további adatok (szervezet neve, a résztvevő beosztásának megjelölése az adatkezelő által felkínált lehetőségek közül – pl. pedagógus, egyetemi oktató, hallgató, más érdeklődő)
  • nyereményjátékok esetében: név, e-mail

A regisztrációt  vagy jelentkezést követően a megadott adatok a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatbázisában rögzítésre kerülnek. Az adatbázist a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ mindenkori munkatársai kezelik, akikre a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatbázisában szereplő adatok tulajdonosai bármikor kérhetik adataik törlését. A törlési igényt e-mailben a mentorhalo2.0@gmail.com címre kell eljuttatni. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül biztosítja az adatok törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat és kezdeményezhet eljárást.

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

További bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-a alapján. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.