Categories Menu
Köznevelési partnerintézmények

Köznevelési partnerintézmények

A MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM megvalósítása során kiemelten fontos feladatnak tekintjük a köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítését, a korábban kialakított hálózati együttműködés továbbfejlesztését.

A projekt megvalósítása során létrejövő Térségi Pedagógiai Központ és a projekt hálózati szervező munkája eredményeként a Dél-alföldi Régió köznevelési intézményei közül 15+67 intézménnyel kívánunk szoros szakmai együttműködést kialakítani, melynek keretein belül lehetőség nyílik ezen intézmények fejlesztésére, tanuló szervezetté válásának professzionális támogatására.

Ezen csoportba azokat az intézményeket kívánjuk bevonni, amelyekben az elmúlt években – az országos kompetenciamérés alapján – javuló, illetve folyamatosan az átlagot meghaladó eredményt értek el, s emellett olyan szakmai innovációs tevékenység zajlott, mely alapot teremthet ezen intézmények továbbfejlődéséhez, az intézményekben születő eredmények minél szélesebb körű megosztásához.

Fish-Facing-Challenge

A 15+67 kiemelt intézmény részére a projekt keretein belül lehetőséget kínálunk:

  • a tanuló szervezetté válást támogató szervezetfejlesztésben való részvételre (szervezeti diagnózis, az intézmény vezetésének és pedagógusainak teljes körű viselkedési tesztre épülő kompetenciavizsgálata, szervezeti jellemzők vizsgálata, szervezeti profil elkészítése)
  • rövid (30-60 órás) pedagógus továbbképzéseken, valamint szakvizsgás képzéseken (pl. mentorképzés, szakirányú továbbképzés, gyógypedagógiai mentorképzés) való ingyenes részvételre
  • szakmai rendezvényeken, fórumokon való ingyenes részvételre
  • közoktatási/köznevelési intézmények számára szervezett műhelyfoglalkozások, bemutató foglalkozások, minikonferenciák, helyi/járási/megyei szakmai események közös szervezésébe való bekapcsolódásra
  • a régió pedagógusképzésének fejlesztésébe való bekapcsolódásra (egyes pedagógusképzési programok kimeneti kompetenciaprofiljának megalkotása, validálása, a pedagógus életpálya modellhez illeszkedő szakmai elvárások közös értelmezése, az előrehaladást segítő, fejlesztő célú mérőeszközök kidolgozása, illetve alkalmazása, az intézmény fejlesztését empíriára alapozó kérdőíves vizsgálatok megvalósítása, pedagógusképzések vizsgálata, visszajelzések alapján történő fejlesztése, viselkedési tesztre épülő egyéni kompetenciavizsgálatok)

Goldfish_leaders

A 15+67 intézmény fejlesztése mellett természetesen nem feledkezünk meg a régió többi köznevelési intézményéről sem, hiszen a projekt keretében széleskörű bekapcsolódási lehetőséget kínálunk:

  • szakmai rendezvényeken, fórumokon való ingyenes részvételre
  • a 15+80 intézmény bázisán szervezett műhelyfoglalkozásokon, bemutató foglalkozásokon, minikonferenciákon, helyi/járási/megyei szakmai eseményeken való ingyenes részvételre

A képzésekről, rendezvényekről, aktualitásokról a honlapunkon és hírlevélben értesítjük az érintetteket.

Kérjük, figyeljék honlapunkat, felhívásainkat, hírleveleinket, s kapcsolódjanak be a közös fejlesztő munkába!