Categories Menu

Feltöltve jún 8, 2015 Kategória 15 és 30 órás "rövid" képzések, Hírek, Képzések, Képzésfejlesztés

Itt vannak az első 30 órás képzések is!

Itt vannak az első 30 órás képzések is!

A Mentor(h)áló 2.0 keretein belül – korábbi ígéreteinknek megfelelően – az SZTE pedagógusképzésben érintett karaival (BTK, JGYPK, TTIK) együttműködésben 30 órás INGYENES akkreditált pedagógus továbbképzéseket indítunk a különböző szaktárgyakhoz és műveltségterületekhez kapcsolódóan!

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődő kollégákat, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar augusztusi és szeptemberi kezdéssel 6 db képzést indít, melyre a jelentkezéseket 2015. július 15-ig várják.

A képzések rövid bemutatása:

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei

 • A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.
 • Időpont: 2015.09.18-19. és 2015.09.25-26.
 • Érdeklődni lehet: Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853

Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében

 • A program célja: Megismertetni a résztvevő tanárokat azzal a mérési feladatbankkal, amely az emelt szintű fizika érettségi vizsgák 2005. óta érvényben lévő formájában a szóbeli vizsgák részét képezi. A foglalkozásokon lehetőség lesz a mérési feladatok elvégzésére, számítógépes és papíralapú kiértékelésére, elemzésére, tapasztalatcserére. E mellett sor kerül az első 10 év tanulságait értékelve a 2015. évben megjelenő törvényi módosítások ismertetésére is. A résztvevőknek alkalma lesz új szabályozásnak megfelelő közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsga elemeinek kipróbálására, gyakorlására. A vizsgák új hangsúlyainak, feladattípusainak megismerése, gyakorlása segíti a kollégákat a tanulók felkészítésében, illetve a középszintű tételek megalkotásában, és mindkét szinten a dolgozatok javításában, illetve a vizsgáztatásban.
 • Időpont: 2015.09.04-05. és 2015.09.11-12.
 • Érdeklődni lehet: Dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanárnál, zfarkas@physx.u-szeged.hu, 62-544-746

„A Földrajz Új Világa”, számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban

 • A program célja: A bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.
 • Időpont: 2015.08.28-29. és 2015.09.04-05.
 • Érdeklődni lehet: Dr. Szilassi Péter egyetemi docensnél, toto@geo.u-szeged.hu, 62-343-368

Modern kémiai ismeretek

 • A program célja: A kémia, különösen az általános és középiskolában oktatott területek, újabb eredményeinek bemutatása, az egykor megszerzett ismeretek felfrissítése és kiterjesztése, a szemléletmód fejlesztése, segítségnyújtás az általános és középiskolás kémiai ismeretanyag modernizálására. Fontos cél az, hogy a résztvevők szélesebb kitekintést nyerjenek a modern kémia, a középiskolában nem lefedett területeire is.
 • Időpont: 2015.09.18-19. és 2015.09.25-26.
 • Érdeklődni lehet: Dr. Pálinkó István egyetemi docensnél, palinko@chem.u-szeged.hu, 62-544-288

Korszerű matematika korszerű módszerekkel

 • A program célja: A képzés a modern számítógéppel segített felfedeztető tanulás – tanítás módszereivel és eszközeivel foglalkozik. A résztvevők a Geogebra és a Wolfram Mathematica szoftverek segítségével vizsgálnak elemi és felsőbb matematikai problémákat, illetve foglalkoznak modellezési feladatokkal. Négy tematikus egység mindegyikében (dinamikus folyamatok grafikus vizsgálata; folyamatok szemléletes megoldása; geometriai felfedeztetés sejtés, modellezés; egyszerű algoritmusok) olyan oktatási segédanyagokat készítenek, amelyeket tanárként közvetlenül felhasználhatnak a tanítási folyamatban.
 • Időpont: 2015.09.18-19. és 2015.09.25-26.
 • Érdeklődni lehet: Dr. Karsai János egyetemi docensnél, karsai.janos@math.u-szeged.hu, 62-544-185

Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben

 • A program célja: Az analízis fogalmait a szokásos formális tárgyalás helyett korszerű, alkalmazás-orientált felépítésben tekintjük át. Megismerünk olyan eredményeket és módszereket, amelyek a tanárképzésben, az iskolában nem szoktak előkerülni, bár előkerülhetnének. Olyan feladatokat, eljárásokat is tárgyalunk, melyek a függvényeket, az analízis eszköztárát valós problémákra alkalmazzák: az igazságos osztozkodás örökzöld feladatát éppúgy tárgyaljuk, mint Háry János és Napóleon csatáját. Mindeközben fontos célunk az is, hogy bemutassuk a számítógép, mint eszköz több lehetséges felhasználási módját a matematika tanításában.
 • Időpont: 2015.08.28-29. és 2015.09.11-12.
 • Érdeklődni lehet: Dr. Németh Zoltán egyetemi docensnél, znemeth@math.u-szeged.hu, 62-544-077

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • Valamennyi képzés a Mentor(h)áló 2.0 Program keretében INGYENES.
 • Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben, majd a jelentkezési lapot és mellékleteit postázza erre a címre:
  SZTE TTIK Tanulmányi Osztály, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
 • A jelentkezési lap és további információ ITT érhető el!
 • Jelentkezési határidő: 2015. július 15.

Szeretettel várunk MINDEN érdeklődőt!

 

ttik2