Categories Menu

Feltöltve nov 8, 2016 Kategória Hírek, Pedagógiáról másképp - esti beszélgetések a Mentor(h)álóban, Programajánló - 2016

Pedagógiáról másképp: adventi esti beszélgetés Budai Ilonával

Pedagógiáról másképp: adventi esti beszélgetés Budai Ilonával

Legfrissebb: utolsó helyek!

Szépen lassan mindannyian megtanuljuk annak az új, “beszélgetős” sorozatnak a címét, amit 2016 februárjában indítottunk a szegedi Somogyi-könyvtárral együttműködve.

A Pedagógiáról másképp címmel indított új sorozat keretein belül havonta 1 alkalommal országosan és nemzetközi szinten is elismert szakembereket hozunk „testközelbe”. A „beszélgetős műfaj” egyrészt lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk a vendég életével, munkásságával, a jellemzően az oktatás háza táján elért eredményeivel, másrészt kitűnő lehetőség nyílik egy-egy kötetlen értelmiségi párbeszédre, a személyes kérdések megfogalmazására is.  A Pedagógiáról másképp című sorozat eddigi történéseit ITT láthatjátok!

Az idei utolsó esti beszélgetés az adventi időszakra esik, melyen vendégünk Budai Ilona Kossuth- és Kodály Zoltán-díjas, Magyar Örökség Díjas népdalénekes, előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára.

budai_ilona22

A beszélgetés időpontja: 2016. december 9. péntek 17.30-19.00

A beszélgetés címe: “Feljött immár a csillag”

Az esti beszélgetés témája: a népzene, a népdal megszerettetésének fontossága a gyerekek és felnőttek körében

A rendezvény helyszíne: Somogyi-könyvtár 1. emeleti olvasóterme, Szeged, Dóm tér 1-4. (TÉRKÉP ITT)

Az est házigazdája: dr. Baricz Zsoltné Magdi nyugdíjas ének-zene tanár, kórusvezető, karnagy

A magyar népzene és a népdalok világa szerencsére több “csillaggal”, ikonikus, nagy formátumú előadóművésszel büszkélkedhet. Decemberi vendégünk, Budai Ilona azonban közülük is kiemelkedik: szó szerint az egész életét a népzene és a népdalok megszerettetésének szentelte, s szenteli ma is.

budai_ilona3

A ma­gá­val ra­ga­dó és a tra­di­ci­o­ná­lis ma­gyar né­pi kul­tú­ra hi­te­les to­vább­örö­kí­té­sét szol­gá­ló pá­lyá­ja, a nép­ze­nét hi­ány­pót­ló is­me­ret­ter­jesz­tő te­vé­keny­sé­gé­vel nép­sze­rű­sí­tő elő­adó­mű­vé­sze­te és ér­ték­te­rem­tő ok­ta­tó­mun­ká­ja el­is­me­ré­se­ként 2016-ban Kossuth-díjat kapott! A díj kapcsán azt mondta, szeretné ki­tár­ni az em­be­rek szí­vét, hogy ész­re­ve­gyék: “ha meg­ta­gad­juk kul­tú­rán­kat, amely­nek szép ága né­pi kul­tú­ránk, ak­kor a nép arc­ta­lan és szín­te­len lesz és nem lesz jö­vő­je a Kárpát-medencében”. 

Első sikerét az 1968-as Ki mit tud? és a Nyílik a rózsa című vetélkedőn aratta, majd az 1970-es Röpülj páva országos népdalversenyen az 1. díj mellett elnyerte Kodály Zoltánné különdíját is. Ekkor kezdődött meg az együttműködése Halmos Bélával és Sebő Ferenccel a táncházi mozgalomban.  Az első önálló népdalestjét 1976-ban adta. 1978-ban jelent meg első önálló nagylemeze. Ebben az évben alakult meg budapesti fiatalokból a Vikár Béla Népdalkör, melynek máig ő a vezetője. Az 1970-es évek közepétől gyűjtött a környező országok magyarlakta vidékein népdalokat és népmeséket. 1986-tól tanít a III. kerületi zeneiskola népzenei tanszakán, amely ma már Óbudai Népzenei Iskola néven önálló intézmény. Tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakán, 1975 óta vezet népzenei táborokat. A Magyar Rádióban 1987-től tíz éven át Énekeljünk együtt, majd 1997-től Fúvom az énekem címmel volt műsora. 2008-tól a Magyar Katolikus Rádióban szerkeszt és vezet népzenei műsort.

Az adventi időszakban megvalósuló esti rendezvényen egy kis “átszellemülésnek” is részesei lehetünk majd.

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött!

A regisztrációs felület ITT elérhető!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy újabb színvonalas beszélgetésre, feltöltődésre – idén utoljára!