Categories Menu

Feltöltve ápr 23, 2015 Kategória Fotók, Hírek, Médiatár, Szakmai és projektkonferenciák, Videók

Sikeres mentori konferencia

Sikeres mentori konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen 2015. április 10-én a TÁMOP 4.1.2.B.-13/1-2013-0007 számú „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” és a „Koragyermekkori neveléshez kapcsolódó szakterületi és módszertani fejlesztések” című, valamint a TÁMOP 4.1.2.B.-13/1-2013-0008 számú „Mentor(h)áló 2.0 Program” című pályázati programok keretein belül országos szakmai konferenciát szervezett, melynek a SZTE JGYPK Díszterme adott otthont.

A konferencia célja az volt, hogy hozzájáruljon a pedagógusképzések és továbbképzések tartalmi és módszertani fejlesztéséhez, elemezze a mentorrendszer működési eredményeit, valamint bemutassa a meglévő óvodai és iskolai mentori tapasztalatokat, jó gyakorlatokat.

A tudományos tanácskozást Dr. Marsi István, főiskolai tanár a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja nyitotta meg. A köszöntő beszédet követően a plenáris előadások következtek Dr. Herbszt Mária a SZTE JGYPK intézetvezető, főiskolai tanár levezető elnökletével, majd délután a műhelyfoglalkozások biztosítottak teret a szakmai beszélgetésre.

A mentori tevékenységekkel kapcsolatos kutatásokat és tapasztalatokat az oktatási paradigmaváltás tükrében tárgyaló nyitó plenáris előadásokat Dr. Sztanáné dr. Babits Edit, az SZTE JGYPK főiskolai tanára, Dr. Poór Zoltán, a NYME ACSJK intézetvezetője, egyetemi docense, Dr. Golyán Szilvia, az ELTE TÓK adjunktusa, valamint Fáyné Dr. habil. Dombi Alice, az SZTE JGYPK tanszékvezetője, főiskolai tanára tartotta.

A tudományos előadások során az előadók tárgyalták a mentor fogalmát, a mentori szerepeket, a mentorképzés közös tartalmi elemeit és intézményi sajátosságait. Az első előadó Sztanáné Dr. Babits Edit „A mentorképzés pedagógiai kérdései, a gyakorlati tapasztalatok során felmerült szakmai kihívások” című előadásában kiemelte, hogy milyen szakmai feladatokra készítjük fel a mentorhallgatókat. Dr. Poór Zoltán a „Mentorképzése tartalma és módszertana” című előadásában rávilágított a mentorképzés múltjára és jelenére, majd ezt követte Dr. Golyán Szilvia a mentorképzéssel kapcsolatban sok kérdést felvető, „A gyakorlatvezető-képzés rendszere az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán ‒ tartalmi és szerkezeti jellemzői” című előadása. A délelőtti programot Fáyné Dr. Dombi Alice a „Mentor és mentorált szerepek a reziliencia fényében” című gondolatébresztő előadása zárta, melyben a tanszékvezető asszony a hangsúlyt a szegedi mentorképzés specifikumaira, valamint a mentori tevékenység pszichológiai vonatkozásaira helyezte.

A szakmai kérdések megvitatására három műhelyfoglalkozáson került sor. Fáyné Dr. Dombi Alice, a SZTE JGYPK tanszékvezetője, főiskolai tanára irányításával a mentor óvodapedagógus tevékenységével kapcsolatos fejlesztési feladatok kérdéseit tárgyaló szakmai beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők. Dr. habil. F. Lassú Zsuzsa, az ELTE TÓK tanszékvezetője, egyetemi docense a mentor tanító tevékenységével kapcsolatos fejlesztési feladatok témakörrel foglalkozó műhelybeszélgetést koordinálta, valamint Mészáros Katalin, a SZTE JGYPK oktatója a mentor gyermekvédelmi tevékenységeit tárgyalta a foglalkozás résztvevőivel.

A nagy szakmai érdeklődést mutató konferenciára az ország minden pontjáról érkeztek résztvevők. A rendezvényen közel 100 fő vett részt főként a tanító- és óvóképzésben érintett felsőoktatási- és köznevelési intézményekből és gyakorlóiskolákból.

A plenáris előadások és a műhelyfoglalkozások közötti ebédszünet biztosított teret a kötetlen párbeszédre, szakmai tapasztalatcserére.

A konferenciáról készült videó ITT tekinthető meg!

A konferencia fotói pedig itt láthatók: