Categories Menu

Feltöltve jún 16, 2016 Kategória Fotók, Hírek, Médiatár, Mentor(h)áló Klub, Pedagógiai esték, Pedagógiáról másképp - esti beszélgetések a Mentor(h)álóban, Videók

Visszapillantó 2.0

Visszapillantó 2.0

 

Kedves Kollégák!

Újabb visszatekintés következik a Mentor(h)áló keretein belül a közelmúltban megvalósult eseményekről.

Mentor(h)áló Klub

A klub a tavaszi szezonban is a megszokott tempóban és minőségben kínált programokat az érdeklődők számára. Április végétől kezdődően 10 alkalommal rendeztünk műhelyfoglalkozást. Most ízelítőt kínálunk ezekből.

2016. április 26-án családias légkörben, az SZTE JGYPK Természetismereti Tudástárában fogadta a kíváncsi résztvevőket dr. Ilosvay György, aki rövid előadást követően rengeteg természettudományos érdekességet osztott meg a Tudástár gyűjteményeit tátott szájjal megtekintő résztvevőkkel.

2016. május 3-án az SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, a Logos kutatócsoport és a Mentorháló Központ által szervezett találkozó fő célja a tanítási gyakorlat előtt álló hallgatók (elsősorban 3. éves osztatlan angoltanár és 1. éves angoltanár MA-s hallgatók) érdeklődésének felkeltése volt a tanítási gyakorlat iránt. A strukturált beszélgetés során lehetőség nyílt mentorok és leendő mentoráltjaik találkozására, tanácsokkal való ellátására, a tanítási gyakorlatba és az angol nyelv tanításába bevont szereplők tapasztalatainak továbbadására. A visszajelzések szerint mindenki hasznos információkkal és pozitív  élményekkel távozott, és várja jövőre a folytatást.  Több gyakorlóiskolából jöttek el kollégák,  illetve most végző hallgatókat is elhívtak. Így több rövid  bevezető hangzott el 3 különböző nézőpontól arról, mire érdemes  odafigyelni a gyakorlatra készülőknek. Majd 4 kisebb csoportot  alakítottak, ahova 2-2 szakvezető/angoltanár, 1 végzős és néhány  fiatalabb diák tagozódott, akik nagyon jó hangulatban kb. még 45  percet beszélgettek. Nem akartak hazamenni:) Külön érdekesség, hogy németes hallgatók is kérték, hogy jöhessenek,  illetve jött olyan kolléga, aki most  tanul bele a mentori feladatokba.

2016. május 4-én immáron második alkalommal alkottak a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhelyintézmény diákjai Szentpéteri Csilla zongoraművész átirataira és saját szerzeményeire. A tanulóknak négy őselemet kellett megjeleníteniük a műveikben. A Korona Szálló rendezvénytermében rendezett projektzáró alkalmából a negyedikes tanulók bemutatták a tanároknak, családtagoknak, hogyan is zajlik ez a folyamat. A gyerekek, ahogy meghallották Szentpéteri Csilla egyik művét, azonnal dolgozni kezdtek. A csoportoknak különböző mondatokat kellett írniuk az őserdőről. Így születtek kijelentő, kérdő és felszólító mondatok is, illetve voltak, akiknek alkotniuk kellett ebben a témában. A gyerekek segítségükre sietett a zongoraművész is: mindegyik csoport kapott egy-egy jó tanácsot tőle.

További részletek ITT!

A Mentor(h)áló Klub keretein belül 2016. május 4-én nyílt napot szerveztek a kiskőrösi EGYMI-ben, ahol vendégeik betekinthettek az osztályokban, óvodai csoportban, illetve a terápiákon folyó munkába. A nyílt nap keretében lehetőség nyílt óvodában, alsó- és felső tagozaton, a készségfejlesztő speciális szakiskolában és az autista csoportban órák látogatására. Ezen kívül logopédiai terápiát és tanórán kívüli habilitációs foglalkozást is megtekinthettek az érdeklődők. A készségfejlesztő speciális szakiskolában kutyás terápiával támogatják a tanulási folyamatokat, ezt is megtekinthették a vendégek.

Fotók ITT! További részletek ITT!

Még mindig 2016. május 4-én történt: az SZTE JGYPK Hattyas utcai komplexumában “Mikor? Mit? Hogyan? Gyakorlati ismeretbővítés az óvodai és alsó tagozatos testnevelés foglalkozásokhoz” címmel  műhelyfoglalkozásra vártuk az óvodapedagógusokat, tanítókat és testnevelés szakos tanárokat. A Cziberéné Nohel Gizella, az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézetének Kemény Ferenc-díjas testnevelő mestertanára által vezetett klubfoglalkozáson – gyakorlati bemutatókkal – “szó volt” az utánzógyakorlatok szerepéről, az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztéséről és a helyes testtartás kialakításáról is.

2016. május 5-én megvalósított informatikai témájú klubfoglalkozást azok számára ajánlottuk, akik úgy érzik, szülőként, pedagógusként, oktatóként van még mit tanulniuk a gyerekek és fiatalok tudatos internethasználatra való nevelése terén. Témánk a tudatos internethasználatra nevelés volt, előadónk pedig a téma avatott szakembere, Krnács András.

2016. május 12-én  a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolában “Természettudományok „aranyosan” címmel szakmai klubfoglalkozásra került sor  A rendezvényre a város több iskolájából érkeztek az érdeklődők. A klubfoglalkozás alkalmával vendégeik részt vehettek „A nagy földrajzi felfedezések” és „A Föld globális problémái” című bemutató tanórákon. Két kiváló pedagógus, Kállai Zsuzsanna és Makay Éva tanárnők, változatos, a mai kor követelményeihez igazodó módszerekkel, figyelemfelkeltő interaktív tananyaggal tették változatosabbá a természetismeret és biológia órát.  A tanórák oldott légkörűek, hangulatosak voltak, amelyeken a humorból sem volt hiány. A klubfoglalkozás harmadik részében hasznos szakmai eszmecsere, konzultáció folyt a pedagógusok között. Az eseményről szóló cikk a hiros.hu oldalon tekinthető meg.

A hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában konferenciát tartottak, mely a Mentor(h)áló keretében zajlott, május 12-én csütörtökön. A Szegedi Tudományegyetemről érkeztek az előadók, elsőként Dr. Fejes József Balázs, egyetemi adjunktus a Miért olyan nehéz motiválni?, majd Asztalos Kata, doktorjelölt, egyetemi tanársegéd Miért legyen a zene mindenkié? kérdések körül tartotta meg előadását. Előbbi kitért mind a tanórai motiválásra, mind a motivációfejlesztésre.

További részletek ITT!

2016. május 13-án azokat az érdeklődőket vártuk ének-zenei témájú foglalkozásunkra, akik szerettek volna egy délutánra „átszellemülni”. Ez a műhely minden bizonnyal hozzájárult a résztvevők élményvilágának gazdagításához, s egyúttal ráirányította a figyelmüket a hónapok, évszakok zenében megfogalmazható karakterének gazdagságára. Az évszakok megjelenése a zenében címmel Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet CSc, az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékének főiskolai tanára tartott foglalkozást, melyen volt előadás, zenehallgatás és közös éneklés is (pl. Mozart: Vágyódás a tavasz után;  Mendelssohn: Üdvözlet; Schumann: Tavaszi dal; Vivaldi: A négy évszak; Haydn: Évszakok oratórium; Kocsár Miklós: Évszakok; Orbán György: Tavaszi dalt és Téli erdő; Beethoven: Tavaszi szonáta Yehudi Menuhin és Kentner Lajos előadásában). Zárásként a pünkösdi ünnepekhez Kodály: Pünkösdölő című  művét hallgatták/nézték meg videón.

A Mentor(h)áló utolsó tavaszi klubfoglalkozására 2016. május 26-án került sor az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárának Fizika tárában. Fizika kísérletekben, avagy a motiváció szerepe a fizikában címmel dr. Farkas Zsuzsanna PhD, az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános és Környezetfizikai Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára tartott előadást. A foglalkozást elsősorban fizika szakos tanároknak, oktatóknak és hallgatóknak ajánlottuk. Az előadás hallgatósága érdeklődő volt.

Mentorháló címkefelhő5

Pedagógiáról másképp

A Mentor(h)áló Pedagógiáról másképp c. sorozata havonta 1 alkalommal országosan és nemzetközi szinten is elismert szakembereket hoz „testközelbe”. A „beszélgetős műfaj” egyrészt lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk a vendég életével, munkásságával, a jellemzően az oktatás háza táján elért eredményeivel, másrészt kitűnő lehetőség nyílik egy kötetlen értelmiségi párbeszédre, a személyes kérdések megfogalmazására is.

Az elmúlt hetekben 2 kitűnő esti program valósult meg nagy érdeklődés közepette a Somogyi-könyvtárban, 2 fantasztikus vendég és házigazdáink közreműködésével.

telthaz

2016. április 29-én Dr. Gyarmathy Éva Prima-díjas klinikai és neveléslélektani szakpszichológus volt a vendégünk. A “Tabuk nélkül a tanulási zavarokról” című telt házas rendezvényen rövid előadást hallgathattunk meg az egységes fogalomhasználat érdekében. Ezt követően egy valóban tabuk nélküli beszélgetés zajlott a tanulási zavarokról.

A beszélgetés a következő témákat érintette:
  • A probléma észlelése iskolai környezetben, a gyermek hétköznapi életében
  • Hova forduljon a szülő? Utak és útvesztők, eligazodás az információk halmazában. Bizalom, vagy bizalmatlanság az intézményi ellátás irányában
  • Diagnózis: stigma vagy lehetőség? A diagnosztizáló intézmény, az iskola és a szülők felelőssége
  • Hogyan segítheti az iskola, a fejlesztő szakember és a szülők közösen a gyermek  fejlődését? Milyen segítségre, támogatásra van most szüksége ahhoz, hogy felnőttként is le tudja küzdeni a képességbeli problémáiból eredő akadályokat?
  • Egyre több technikai segítség áll rendelkezésünkre a képességbeli problémák kompenzálására. A felnövekvő részképességzavarokkal küzdő Z generáció esetében mi az okos támogatás?  Adjunk lehetőséget ezeknek az eszközöknek a használatára, vagy a gyenge teljesítménye hátterében rejlő gyenge képességek fejlesztésére fókuszáljunk, esetleg mindkettőre?

Az esti beszélgetés házigazdái Bacsa Judit, a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, Weiszhaár Beáta pszichológus, logopédus és Kohlmann Ágnes szülő és pedagógus voltak – köszönjük az ő közreműködésüket is!

telthaz

2016. június 3-án, pénteken este az “I ♥ olvasás!  – avagy esti beszélgetés a gyerekek olvasóvá neveléséről” című programunkkal átmenetileg bezárult az esti beszélgetős sorozatunk is – nem akármilyen vendéggel, egy valódi Tündérboszorkánnyal!

A záró program témája a gyerekek olvasóvá nevelése volt, ezért mindazokat vártuk, akik kíváncsiak az örök kérdésre: miért nem szeretnek olvasni a gyerekek?

Vendégünk ezen az estén Bosnyák Viktória író, műfordító volt, aki minden bizonnyal “tud valamit”: a gyerekek körében ugyanis ma ő az egyik nagy kedvenc, egy igazi bestseller író!

A sorozat záróprogramján– ahogyan esti beszélgetéseink korábbi telt házas programjain már megtapasztalhatták – nem előadás várt ránk, hanem egy  kötetlen esti beszélgetés gyakorló szakemberek moderálásával: köszönjük Csüllögné Bogyó Katalin magyartanár/könyvtárostanár, Savanya Ildikó és Németh Szilvia könyvtárostanár, valamint Pocsai Blanka tanító közreműködését!

A jó hangulatú estét valószínűleg még sokáig úgy fogjuk emlegetni: tündérboszorkányos varázslat, igazi feltöltődés volt:-)

Pedagógiai esték

A Pedagógiai esték című sorozatunkat talán már nem kell külön bemutatnunk – a Mentor(h)áló és az IH Rendezvényközpont együttműködésében megvalósuló sorozat célja, hogy a pedagógiai, oktatási témákat a közbeszéd tárgyává tegyük. Az elmúlt 1,5 évben megvalósított sorozatban 15 fantasztikus előadás, 15 emlékezetes este várt a résztvevőkre.

A nagyszabású előadássorozat keretein belül májusban 2 nagyszerű előadót köszönthettünk Szegeden.

telthaz

2016. május 9-én a Pedagógiai esték vendégeként Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját közel 600 fős publikum várta!

Csaba testvérként szólítják és ismerik őt a legtöbben, köztük azok a dévai és erdélyi árva gyerekek, akiket Böjte Csaba és az alapítvány munkatársai szó szerint az éhhaláltól megmentve karoltak fel.  Biztosítják számukra azokat az alapvető feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az élethez: ételt, ruhát, lakhatást, és legfőképpen: szeretetet.

Böjte Csaba telt házas előadására még a szomszédos megyékből is érkeztek vendégek, és egészen biztosan nem csalódtak: Böjte Csaba hol felemelő, hol a hétköznapi életünkből vett példákkal, hol humorral, hittel és szeretettel fűszerezett gondolatai nagy hatással voltak az este valamennyi résztvevőjére, hívőkre és nem hívőkre egyaránt.

Az előadásról a Szeged TV készített összefoglalót, mely ITT megtekinthető!

2016. május 19-én egy nagyon érzékeny témával zártuk az esti előadássorozatot.

A Pedagógiai esték tavaszi záróakkordjaként dr. Gyurkó Szilvia, a téma egyik legnagyobb hazai szakértője és aktivistája, nemzetközi elismertségű gyermekjogi szakember, az UNICEF Magyarországi Bizottságának korábbi gyermekjogi igazgatója tartott fantasztikus, sokakat letaglózó, hiteles előadást a gyermekbántalmazásról.

A “Neveld, ne verd!” című előadás mindazok szerepéről és felelősségéről szólt, akik életük és munkájuk során szülőként, pedagógusként, egészségügyi, szociális vagy közművelődési ágazatban dolgozó szakemberként, vagy “csak” szomszédként, utcai járókelőként találkoznak bántalmazott gyermekekkel. Az előadó emellett szólt a gyerekbántalmazás hatásairól, a gyerekek jogairól és szükségleteiről is. Lendületes, hiteles előadóként beszélt egy jobb világról, amelyben a gyerekek egyenrangú felek, boldogok és kiteljesíthetik a személyiségüket.

Az előadásról a Szeged TV készített összefoglalót, mely ITT megtekinthető! – Körút 160609 (Feltöltve: 2016. június 9. 21:40) – a bejátszás 32:48-nál indul!

A delmagyar.hu oldalon a témával kapcsolatos összefoglaló olvasható ITT!

Köszönjük valamennyi előadónknak és közreműködőnknek az élményeket!

Egyúttal köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt bennünket érdeklődésével!

A Mentor(h)áló ősszel folytatja “küldetését” abban a reményben, hogy továbbra is sokak számára kínálhatunk értelmes és érdekes programokat a hálózati tanulás, az egymástól való tanulás jegyében.

A programok részleteivel augusztus végén jelentkezünk, de addig is érdemes naptárunkban jó előre rögzíteni 2 dátumot: szeptember 12-én, hétfőn este 18.00 órától indul újra a Pedagógiai esték (előadónk dr. Lénárd Sándor neveléstudományi szakember az ELTE-ről, szeptember 23-án, pénteken este pedig a Pedagógiáról másképp című beszélgetős sorozatunk (vendégünk Prof. dr. Csapó Benő, Prima Primissima-díjas oktatáskutató szakember az SZTE-ről).

Addig is sikeres tanévzárást, majd jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

fagyizó gyerekek