Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakvizsga, tanítók számára

Új szakvizsgát adó szakirányú továbbképzés tanítók számára 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék

 

Szakirányú továbbképzés neve: Gyakorlatvezető és mentortanító pedagógus – szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzési cél: A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges jogi, közoktatási, vezetési-szervezési elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása mellett a gyakorlatvezető mentortanítói feladatok ellátására való felkészítés.

 

Munkarend Fin. forma Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága
Levelező Önköltséges 120 000 Ft. 4 15 < 30 Kéthetente péntek du., szombat

A jelentkezés feltétele: Alapképzésben pedagógusképzés képzési területen tanító szakon szerzett oklevél és legalább öt év általános iskolai tanítási gyakorlat.

 

A képzés főbb tanulmányi területei:

  • Szakmai alapozó kötelező ismeretek
  • Gyakorlatvezető mentorálási szakmai ismeretek
  • Szakdolgozat

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen

 

A képzésért felelős szakmai vezető: Dr. Ormándi János, főiskolai tanár

 

Kapcsolattartó: Fáyné dr. habil Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10., tel/fax: (62) 546-340, email: dalice@jgypk.u-szeged.hu, honlap: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/ped.pszich.htm.

 

Jelentkezési határidő: 2016. július 31.

 

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot legkésőbb 2016. július 31-ig szíveskedjenek megküldeni Berta Renáta, oktatásszervező részére a következő email-címre: renata@jgypk.u-szeged.hu

 

Jelentkezés díja: 2000 Ft.

 

Befizetés módja: A kar által kiadott csekken.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

 

Képzés kezdete: 2016. szeptember 24.

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 2016