Kiadványaink

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék kiadványai

  • Fáyné dr. Dombi Alice: Primus inter pares:  Pedagógiai professzió és

programadó nevelők a 19. században. Szeged: Universitas Kiadó, 2012.

  • Fáyné dr. Dombi Alice: Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből.

 

A Neveléstudományi Tanszék által támogatott könyvek, kiadványok

Könyvsorozat-szerkesztés

A múlt század jelesei (2000-től A XIX. század jelesei)

Dombi Alice: Egy gyakorlatközpontú pedagógus: Fáy András. Gyula: APC Stúdió, 1997. 94 p.

Emlékezzünk régiekről. Tanulmányok a XIX. század nevelési törekvéseiről. Gyula: APC Stúdió, 1998. 146 p.

Emlékezzünk régiekről. (2. bővített kiadás) Gyula: APC Stúdió, 2000. 164 p.

Nevelési törekvések a XIX. században. Tanulmányok. Gyula: APC Stúdió, 1999. 156 p.

Pedagógiai célkitűzések a XIX. század magyar pedagógiájában. Gyula: APC Stúdió, 2000. 220 p.

Dombi Alice – Oláh János: A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért. Gyula: APC Stúdió, 2003.

A XX. század jelesei

Oláh János: Mester János. Gyula: APC Stúdió, 1998.

Oláh János – Varga István: Becker Vendel. Gyula: APC Stúdió, 1999.

dr. Veczkó József

A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai. Gyula: APC Stúdió, 2000. 151 p.

Gyermek- és ifjúságvédelem. Család- és gyermekérdekek. Gyula: APC Stúdió, 2002. 319. p.

Csillik László

Szörényi József  Tanítóképző Intézeti és Főiskolai tanár. Gyula: APC Stúdió, 2003. 151 p.

Ormándi János

A kulturpolitikus Keresztury Dezső. Gyula: APC Stúdió, 2003. 124 p.

Összehasonlító pedagógia. Gyula: APC Stúdió, 2006.

Veszprémi László

Didaktika. Áttekintő alap a felsőoktatás és a pedagógus-továbbképzés számára. Gyula: APC Stúdió, 2000. 281 p.

Gácser Magdolna

Pedagógiai pszichiátria. Gyula: APC Stúdió, 2003. 132 p.

Mihály András

Anatómia. Gyula: APC Stúdió, 2003. 204 p.

Gácser József

Gondolatok a nevelésről. Pedagógiai antológia I. Szeged: JGYTF Kiadó, 1992. 289 p.

Gondolatok a nevelésről. Pedagógiai antológia II. Szeged: JGYTF Kiadó, 1993. 323 p.

Gondolatok a nevelésről. Pedagógiai antológia III. Szeged, JGYTF Kiadó, 1994. 311 p.

Gondolatok a nevelésről. Pedagógiai antológia  IV. Szeged, JGYTF Kiadó, 1997. 305 p.

Gondolatok a nevelésről. Pedagógiai antológia V. Szeged, JGYTF Kiadó, 1997.

Janowszky Sándor

Gondolataim Könyve. Gyula: APC Stúdió, 1996. 106 p.

Közoktatási vezetők az iskolarendszerről. Gyula: APC Stúdió, 1998. 105 p.

Neveléselméleti tanulmányok. Gyula: APC Stúdió, 1999. 148 p.

Oláh János

Mester János élete és munkássága. Gyula: APC-Stúdió, 1998. 100 p.

Becker Vendel élete és munkássága. Gyula: APC-Stúdió, 1999. 63 p.

Dombi Alice

Egy gyakorlatközpontú pedagógus: Fáy András. A múlt század jelesei. I. Gyula: APC Stúdió, 1997. 125 p.

Tanári minta – mintatanár. Pedagógus mesterség I. Gyula: APC Stúdió, 1999. 155 p.

Dombi Alice – Oláh János – Varga István: Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben. Fáy András, Mester János, Becker Vendel munkássága. Gyula: APC Stúdió, 2002. 238 p.

Dombi Alice – Oláh János – Varga István: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula: APC Stúdió, 2004.

Dombi Alice – Oláh János – Varga István: A neveléselmélet alapkérdései. I-II. kötet. Gyula: APC Stúdió, 2007. 2. bővített kiadás

dr. Gergely Jenő

A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről . Gyula: APC Stúdió, 2005.

Štefan Vašek

A speciális pedagógia alapjai. Gyula: APC Stúdió, 2005.

Speciális diagnosztika. Gyula: APC Stúdió, 2006.

dr. Varga Imre (szerkesztő)

Speciális didaktika I. Gyula: APC Stúdió, 2005.

Vágó Éva Anna

Speciális didaktika II. Gyula: APC Stúdió, 2006.

Fáyné dr. Dombi Alice (szerkesztő)

A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. Gyula: APC Stúdió, 2006.

Előkészületben

dr. Szabó Mihály

Fejlődéstani vázlatok. Gyula: APC Stúdió, 2006.

Fáyné dr Dombi Alice

Család – óvoda – iskola harmonikus nevelése. Gyula: APC Stúdió, 2008.

Szabó Gáborné

A gyógypedagógia gyakorlatából. Lektor: Papp Gabriella. Gyula: APC Stúdió, 2007.

Radicsné Szerencsés Terézia

Minőségi munka tanórán. 2007.

dr. Gácser Magdolna

Pszichiátriai esetek. Gyula: APC Stúdió, 2007.

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 2016