Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakvizsga, óvodapedagógusok részére

Új szakvizsgát adó szakirányú továbbképzés  kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok számára

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport

 

Szakirányú továbbképzés neve: Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az Iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus – szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

Munkarend Fin. forma Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága
Levelező Önköltséges 120 000 Ft. 4 15 < 30 Kéthetente péntek du., szombat

Képzési cél: A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges jogi, közoktatási, vezetési-szervezési elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása mellett a gyakorlatvezető mentor feladatok ellátására való felkészítés a kisgyermeknevelés területén.

 

A jelentkezés feltétele: A belépéshez elfogadható bármely egyetemen vagy főiskolán szerzett tanári diploma, tanító, szakoktató, óvodapedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, kisgyermeknevelő, vagy egyéb, legalább főiskolai szintű pedagógus végzettség.

 

A képzés főbb tanulmányi területei:

  • Szakmai alapozó kötelező ismeretek
  • Gyakorlatvezető mentorálási szakmai ismeretek
  • Szakdolgozat

 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus a gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen

 

A képzésért felelős szakmai vezető: Dr. Kovács Krisztina, adjunktus

 

Kapcsolattartó: Fáyné dr. habil Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10., tel/fax: (62) 546-340, email: dalice@jgypk.u-szeged.hu, honlap: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/ped.pszich.htm.

 

Jelentkezési határidő: 2016. július 31.

 

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. A jelentkezési lapot legkésőbb 2016. július 31-ig szíveskedjenek megküldeni Berta Renáta, oktatásszervező részére a következő email-címre: renata@jgypk.u-szeged.hu

 

Jelentkezés díja: 2000 Ft.

 

Befizetés módja: A kar által kiadott csekken.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

 

Képzés kezdete: 2016. szeptember 25.

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 2016