>WDir<< Code starts here -->\n

\n"; if (substr($wd_PathParam,-1,1) <> "/") $wd_PathParam .= "/"; if (($wd_PathParam == "./") || ($wd_PathParam == "/")) $wd_PathParam = ""; if (substr($wd_PathParam,0,2) == "./") $wd_PathParam = substr($wd_PathParam,2); $wd_path = $pth['folder']['base'] . $wd_PathParam; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['debug'])) { $wdo .= "Path-Parameter: $wd_PathParam
"; $wdo .= "Fileserver-Dir: $wd_path
"; $wdo .= "HTTP_HOST: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "
"; $wdo .= "PHP_SELF: " . $_SERVER['PHP_SELF'] . "
"; $wdo .= "
"; } $d = dir($wd_path); $wd_fnames = array(); $wd_ftypes = array(); $fcount = 0; while (false !== ($entry = $d->read())) { if ($entry != "." && $entry != "..") { if ((eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_hiddenfiles'])) || (substr($entry,0,1) != '.')) { $fcount++; array_push($wd_fnames, $entry); array_push($wd_ftypes, filetype($wd_path."/".$entry)); } } } $d->close(); $fcount--; $wd_lowfnames = array_map('strtolower', $wd_fnames); array_multisort($wd_ftypes, $wd_lowfnames, $wd_fnames); $wd_http = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']; $wd_http = substr($wd_http,0,strrpos($wd_http,'/')+1); if (substr($wd_http,-4,4) == '/'.$sl.'/') $wd_http = substr($wd_http,0,strlen($wd_http)-3); if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_path'])) { $wdo .= "" . " Path: " . $wd_http.$wd_PathParam. " " . "

\n"; } $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_colheader'])) { $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) $wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wd_total = 0; for ($i = 0; $i <= $fcount; $i++) { $wd_fext = substr($wd_fnames[$i],strrpos($wd_fnames[$i],".")+1); //if (filetype($fullname) == "dir") $wd_fext = "DIR"; $fullname = $wd_path . "/" . $wd_fnames[$i]; if (filetype($fullname) == "dir") { /* $wdo .= ""; $wd_fext = "DIR"; $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; //$wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= "\n"; */ } else { $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; $wd_total += filesize($fullname); //$wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) { //$wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wdo .= "\n"; } } $wdo .= "
" . $plugin_tx['wdir']['txt_name'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_size'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_changed'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_perms'] . "
". $wd_fnames[$i] . "    Dateiordner  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "
". $wd_fnames[$i] . "  ". number_format(filesize($fullname),0,',','.') . " Bytes  ".strtoupper($wd_fext)."-Datei  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "".decoct(fileperms($fullname))."".wd_FilePerms(decoct(fileperms($fullname)))."

"; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_summary'])) { $fcount++; $wdo .= "" . " " . $fcount . " " . $plugin_tx['wdir']['txt_files'] . ", " . number_format($wd_total,0,',','.') . " Bytes" . "

\n"; } if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_creator'])) { $wdo .= "
"; } else { $wdo .= "
"; } $wdo .= "
 
   Webdirectory plugin, Ver. " . wd_version() . " by QualiFIRE   "; $wdo .= "
"; $wdo .= "
"; $wdo .= "\n\n"; return $wdo; } function wd_FileIcon($wd_fext) { GLOBAL $su, $sl, $plugin_cf, $plugin_tx, $pth, $plugin; $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . strtoupper($wd_fext) . "icon.gif"; if (!file_exists($wd_FullPath)) $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . "UFO" . "icon.gif"; return $wd_FullPath; } function wd_FilePerms($fperms) { $cRet = ""; for ($i=3; $i<=5; $i++) { $cOctAcc = intval(substr($fperms,$i,1)); if ($cOctAcc-4 >= 0) { $cOctAcc -= 4; $cChrAcc = ""; } else { $cChrAcc = ""; } if ($cOctAcc-2 >= 0) { $cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } if ($cOctAcc == 1) { //$cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } $cRet .= $cChrAcc; $cRet .= ""; } $cRet .= "
R-W-X- 
"; return $cRet; } ?> Román Nyelv és Irodalom Tanszék - Dr. Bucin Mihaela Geni
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
 
 
Főoldal > Munkatársak > Dr. Bucin Mihaela Geni

Dr. Bucin Mihaela Geni

Fogadóóra:

Csütörtök: 10-12


Szakmai önéletrajz

2009. február

 

 

Személyes adatok

Név: Dr. Bucin Mihaela Geni

Születési hely, idő: Bukarest, 1963. november 30.

Allampolgárság: román, magyar.

Telefon: (30) 455-5807

E-mail: bucin [kukac] jgypk.u-szeged.hu

 

Végzettség

Okleveles román nyelv és irodalom – cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (1988)

Néprajz és kulturális antropológiai tudományok PhD-ja (2005)

 

Tanulmányok

1998 – 2002: Bukaresti Egyetem Bölcsészeti Fakultás Doktori Iskolája

1984 – 1988: Bukaresti Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Román nyelv és irodalom szak – Cseh nyelv és irodalom szak

 

Eddigi munkahelyei, beosztásai

Pusztaottlaka Ált. Iskola, napközis tanár (1990. – 1992.)

I. sz Óvóda Kétegyháza, óvónő (1992. – 1993.)

J. Gy. Tanárképző Főiskola Szeged, tanársegéd (1993. – 1994.)

K. Cs. S. Főiskola Békéscsaba, tanárségéd, (1994. – 1996.)

Körös Főiskola, adjunktus (1997. – 1999.)

SZE – J.Gy. Pedagógusképző Kar, Román Nyelv és Irodalom Tanszék adjunktus (1999 – 2008.)

SZE – J.Gy. Pedagógusképző Kar, Nemzetiségi Intézet, Román Nyelv és Irodalom Tanszék, docens (2008.-

 

Kutatási területek

A magyarországi románok narratív repertoárja

A magyarországi román iskola és oktatási módszerek

A nemzeti és etnikai identitás kulturális szimbólumai

 

Oktatott tantárgyak

Román nyelv és irodalom tanítási módszertana

Román nyelv mint idegen nyelv

Román irodalom történet

Identitás és sztereotípia Kelet-Európában

Magyar-román néprajzi interferenciák

 

Nyelvismeret:

Román felsőfokú C

Cseh felsőfokú C

Francia középfokú C

 

Szakmai tapasztalatok

1994. és 1999 között a békéscsabai tanítóképzőben dolgoztam. Feladatom a román nemzetiségi tanítók oktatása, az erdélyi magyar tanítójelöltek oktatása és román nyelv oktatása a személyügyi szervező szakos diákok számara volt.

A Bukaresti Bölcsészettudományi Egyetemen megvédtem a PhD-s dolgozatom. Disszertációm témája: A magyarországi románok narratív repertoárja. Interkulturalitás és etnikai imagológia. Az oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa honosította.

Már egyetemi éveim alatt több alkalommal részt vettem Románia különböző tájegységeiben szervezett néprajzi táborokban. Az összegyűjtött adatok a „Román temetkezési rítusok” című szakdolgozatom alapját képezték.

1990 óta Magyarországon élek. A magyarországi románság körében tevékenykedtem oktatási területen. Segédanyagokat készítettem a nemzetiségi iskolák és óvodák számára. Öt általános iskolák alsó és felső tagozatának írt tankönyv és munkafüzet társszerzője vagyok, valamint lektori és fordítási feladatokat látok el a Nemzeti Tankönyvkiadó és az Oktatási Minisztérium felkérésére.

Több néprajz kutató- és gyűjtő tábor szervezésében részt vettem, elsősorban a magyarországi románok lakta településeken (1996 – Elek, 1997 – Méhkerék, 1998 – Bedő, 1999 – Pusztzaottlaka, 2002 – Kiskosó / Temes megye, Románia/, 2006 – Méhkerék – az utóbbi a bukaresti Tzigara Alapítvány és a Román Parasztság Múzeuma (MTR) finanszírozásában szerveződött.

 

Közéleti tevékenység:

A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke (1998 – 2006)

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tagja

A Szegedi Román Kulturális Egyesület tagja

A Romániai Etnológiai Tudományos Egyesület (ASER) tagja

A Román Akadémia jászvásári filológiai intézete„A. Philippide” Kulturális Egyesület tagja

 

1997-tól a szegedi Convietuirea – Együttélés kétnyelvű tudományos folyóirat szerkesztője

2006-tól a MTV román szerkesztőségének külső munkatársa


Dr. Bucin Mihaela publikációs tevékenysége:

Tankönyvek

MIHAELA BUCIN – FLORICA SZÁNTÓ, Limba română. A doua mea carte (Román nyelv. A második könyvem) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995, 180 old.

 

MIHAELA BUCIN – FLORICA SZÁNTÓ, Limba română.A treia mea carte (Román nyelv. A harmadik könyvem) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 135 old.

 

MIHAELA BUCIN – FLORICA SZÁNTÓ, Limba română si Caietul elevului pentru clasa a V-a (Román nyelv és munkafüzet V. osztály számara) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

 

MIHAELA BUCIN – FLORICA SZÁNTÓ, Cunoştinţe despre poporul român, V-VIII (Román népismeret, V-VIII osztály), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 145 old, 2008.

 

Szerkesztés

Dacă n-ar vu fi, nu s-ar vu povesti. Antologie a povestitorilor români din Ungaria (Magyarországi román mesemondók antológiája), coord. Otilia Hedeşan, Paidea, Bucureşti, 2007., 465 old.

 

Tanulmányok

1991

Otlaca-Pusta. Schita monografica (Pusztaottlaka monográfiája vázlata) In: SYMPOZION A román tudományos Kutatókör első szimpóziumjában előadásai, Gyula, 40-44 old.

 

1993

Un manuscris folcloric din Otlaca Pustă (Egy pusztaottlakai folklor kézirat) In: DIN TRADIŢIILE ROMÂNILOR DIN UNGARIA (A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK NÉPRAJZA) 8, Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1993, 86 – 95 old.

 

1994

Un manuscris (Egy kézirat) In: SIMPOZION A Magyarországi Románok Kutatóközösségének II. szimpóziumjában előadásai, Gyula, 70-79 old.

 

Strigaturi din Chitighaz (Kétegyházi csujogatások) In: DIN TRADIŢIILE ROMÂNILOR DIN UNGARIA (A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK NÉPRAJZA) 9, Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1994, 7-23 old.

 

Ritualuri de invocare a ploii (Esővarázslási rítusok) In: IZVORUL Revistă de etnografie şi folclor (Néprajzi folyóirat) 14, 1994/1 Gyula, 3-8 old.

 

1995

Învăţămîntul - pro sau contra asimilării (Oktatás ügy: az asszimiláció mellett vagy ellen), In: LUMINA  Revistă socială,culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria (Magyarországi románok társadalmi, kulturális és tudományos folyóirata, Gyula 1995, 78-88 old.

 

Obiceiuri populare dintre Paşti şi Rusalii (Román népszokások húsvét és pünkösd között) In: DIN TRADIŢIILE POPULARE ALE ROMÂNILOR DIN UNGARIA (A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK NÉPRAJZA) 10, Rotapress Bt., Gyula, 1995, 78-88 old.

 

Manuscrisele colecţionate de Ana Iuhas. Hora mortului din Micherechi (Juhász Anna kéziratos gyűjteménye. Méhkeréki siratóénekek) In: SIMPOZION Comunicările celui de-al IV-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (A magyarországi román kutatók IV. Szimpóziájának előadásai), Gyula, 1995, 123-130 old.

 

A román nemzetiségi tanítóképzés célkitűzései és feladatai, In: FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ÉS SZLOVÁKOK TÖRTÉNETIBŐL, Országos történeti és neveléstörténeti kutatások tanulmányai, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba, 1995, 24-35 old.

 

1996

Asupra ceremonialului funebru românesc. Bocetul chitighăzean (Román temetkezési rítusok. A kétegyházi siratóének), In: SIMPOZION Comunicările celui de-al V-lea simpozion al cercetătorilor romîni din Ungaria (A magyarországi román kutatók V. szimpóziumjában előadásai), Gyula 1996, 48-59 old.

 

Limbă şi identitate naţională la românii din Peninsula Balcanică (Nyelv és nemzeti identitástudat a Balkán-félszigeten élő románoknál) In: LUMINA Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria (A magyarországi románok társadalmi, kulturális és tudományos folyóirata), Gyula, 1996, 48-59 old.

 

Românii din Ungaria în poveştile lui Mihai Purdi şi Teodor Şimonca (A magyarországi románok Purdi Mihály és Simonka Tivadar meséiben) In: ANNALES '96 Publicaţie a Institutului de cercetări al Românilor din Ungaria, (A Magyarországi Románok Kutatóintézete kiadványa), Gyula 1996, 178-197 old.

 

Limbă şi conştiinţă de naţionalitate la românii din Ungaria (Anyanyelv és nemzetiségi öntudat a magyarországi románoknál) In: PERSPECTIVE – KITEKINTÉS Revistă de ştiinţă şi cultură (Tudományos és kulturális folyóirat), Arad - Békéscsaba, 1996, 83-92 old.

 

1997

Relaţii interetnice din Chitighaz (Interetnikai kapcsolatok Kétegyházán),In: SIMPOZION Comunicările celui de-al VI-lea  simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (A magyarországi román kutatók VI. szimpóziumjában

 

Folclor românesc şi mitologie vedică (Román folklór és védikus mitológia) In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 2, Szeged, 1997, 61-68 old.

 

Folcloristul Alexandru Hoţopan In Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria (A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK NÉPRAJZA). 11., 1997. 13-18 old.

 

1998

Román dialektusok a Balkánon In: ELŐADÁSOK A KELET-EURÓPA STÚDIUMOKHOZ (Oktatási segédanyag), Körös Főiskola, Békéscsaba, 1998, 4-17 old.

 

Aspecte ale ceremonialului de înmormîntare la românii din Ungaria (Temetkezési rítusok a magyarországi románoknál), In: ANALALE UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE "DIMITRIE CANTEMIR", Marosvásárhely,1998, 101-108 old.

 

Etic şi estetic în filozofia populară (Etika és esztétika a népfilozófiában) In: SIMPOZION, Comunicările celui de-al VII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (A magyarországi román kutatók VII. szimpóziumjában előadásai), Gyula, 1998, 22-32 old.

 

1999

Naraţiunea populară şi categoriile ei funcţionale în folclorul românesc şi maghiar (Mese tipusok a román és a magyar népköltészetben) In: SIMPOZION, Comunicările celui de-al VIII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (A magyarországi román kutatók VIII. szimpóziumjában előadásai), Gyula, 1999, 154-170 old.

 

Novăceştii – eroi balcanici în epica populară a românilor din Ungaria (A Novákok – balkáni hősök a magyarországi román népi epikában) In: IZVORUL revistă de etnografie şi folclor, 20, Gyula, 1999, 16 – 23 old.

 

2001

Tradiţii locale în monografia lui Teodor Pătcaşu (Patkás Tivadar monográfiája) In: SIMPOZION, Comunicările celui de-al X-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (A magyarországi román kutatók X. szimpóziumjában előadásai), Gyula, 2001, 116-130 old.

 

Balkan ballad heroes In the narrativ epic of the romanian ethnic group from Hungary In: Ballad studies at the turn of the century. Proceedings of the 30th International Conference of the Ballad Commission of S.I.E.F., 15-20 August, Bucharest, Romania, Editura Deliana, 2001, 39-45 old.

 

Etnostereotipii paremiologice (Etnosztereotípia és közmondás) In: REVISTA DE ETNOLOGIE X., Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2001, 117-135 old.

 

2002

Textul folcloric şi recuperarea istoriei (Folklór és történelem) In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1–2 sz., Szeged, 2002, 7-18 old.

 

2003

Interferenţe culturale şi bilingvism în repertoriul narativ tradiţional al unui povestitor român din Ungaria (Kulturális interferenciák és kétnyelvűség egy magyarországi mesemondó repertoárjában) In STUDIA UNIVERSITATIS BABES – BOLYAI, PHILOLOGIA, XLVIII, 2, 121 – 140 old.

 

Mărci identitare. De la descrierea etnografică la imaginea-stereotip In: ARADUL CULTURAL, Periodic al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Arad, Nr. 1-2, august 2003., 122-129 old.

 

2004

Imaginea identitară a comunităţilor româneşti din Ungaria (A magyarországi román közösségek identitása képe) In ANUARUL INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR “CONSTANTIN BRĂILOIU” AL ACADEMIEI ROMANE, Bucureşti, 2004, 208 – 218 old.

 

Repertoriul narativ tradiţional în zonele de interferenţă etnică (Etnikai interferenciák a román tradicionális narratív repertoárban) In STUDIA UNIVERSITATIS „PETRU MAIOR”, Târgu Mures / Marosvásárhely, 2004, 62 – 71 old.

 

Indici identitari: patronimul (Identitástudat mutatók. A vezetéknév) In ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Filologie Română “A. Philipide” Spaţiul lingvistic şi românesc din perspectiva integrării europene, Editura Alfa, Iaşi, 2004., 22 – 31 old.

 

2005

Focul domesticit. Vatra / cuptorul ca topos şi simbol. Cu referire la românii din Ungaria In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1–2 sz., Szeged, 2005, 87 – 98 old.

 

O identitate difuză. Repertoriu narativ contemporan al românilor din Ungaria (Homályos identitás. A mo-i románok mai narratív repertoárjáról) In: Philologica jassyensia”, revista Asociaţiei Culturale „A. Philippide”, an I, nr. 1 – 2, Iasi, 34-57 old.

.

2006

Identitatea şi statutul socio-economic la românii din Ungaria In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1–4 sz., Szeged, 2006, 120 – 132 old.

 

2007

Monografia comunii Micherechi de Teodor Pătcaşu, un manuscris despre istoria, tradiţiile şi obiceiurile comunităţii istorice româneşti din Ungaria In: Datina, néprajzi folyóirat, Constanta, 45 sz. június, 2007, 12-34 old.

 

Cultură şi civilizaţie românească In: a Román Nyelv és Irodalom Tanszék főiskolai jegyzéke, JGYPK Nyomda, 114-215 old.

 

2008

Ungurenii din Pustiniş. Exodul românilor din Ungaria interbelică In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1–4 sz., Szeged, 2008, 73-80 old.

 

Căluşul – timpurile şi spaţiile unui dans ritual In: Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria (A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK NÉPRAJZA). 15., 2008. 19-28 old.

 

Cikkek, recenziók (válogatás)

Poezia ritualului funebru (A temetkezési rítusok költészete) In: CALENDARUL NOSTRU, Gyula, 1991

 

Moşu cu cocoşu – basm cules la Otlaca Pustă In: IZVORUL revistă de etnografie şi folclor, Gyula, 1992

 

Noua programă pentru predarea limbii române în şcolile generale de naţionalitate (Új tanterv a román nemzetiségi általános iskolák számára) In: KÖZNEVELÉS, 1993. október 8., Budapest

 

"Moşu cu baba". O poveste de la Otlaca-Pustă (Egy pusztaottlakai népmese), In: CALENDARUL NOSTRU, Gyula, 1994

 

Indicaţii metodice pentru orele de dezvoltare a vorbirii (Útmutató a román beszédfejlesztés órákra) In: KÖZNEVELÉS, 1995. január 13., Budapest

 

Dicţionarul ilustrat pentru copii (Képes szótár gyerekeknek) In: NOI, românii din Ungaria (román nyelvű hetilap), Gyula, 1993, szeptember 3.

 

Distanţa de la grai la limba literară (Nyelvjárás és irodalmi nyelv) In: NOI, românii din Ungaria (román nyelvű hetilap), Gyula, 1994. július 15.

 

Un tînăr şi pasiunea sa (Egy fiatalember hobbyja); Simpozion românesc la Budapesta (Román sympozió Budapesten) In: LUMINA '97 Revistă socială,culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria (A magyarországi románok társadalmi, kulturális és tudományos folyóirata), Gyula, 1997.

 

Între cronică şi roman; Revista scriitorilor de/în minoritate In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 2 – 3 sz., Szeged, 1999.

 

Un cenădean la Macău In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1-4. sz., Szeged, 2001.

 

Note înainte şi după lectură In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1-4 sz., Szeged, 2002.

 

Model de (re)integrare în rândul lumii In: CONVIEŢUIREA – EGYÜTTÉLÉS Revista românilor din Seghedin (A szegedi románok folyóirata) 1-2 sz., Szeged, 2002.

 

Rămâni săraci nu tare-or fost la Cenad. Povestirile autobiografice ale lui Văsălie Mărienuţ In: CALENDARUL ROMÂNESC, 2004, Gyula.

 

File de cultură şi civilizaţie românească. Contribuţii româneşti la dezvoltarea aeronauticii In Calendarul românesc, 2006, Jula, 124-137 old.