Választható TDK és szakdolgozati témák
2014. szeptember 30. - intézet

 

 

 

 

Dr. Berki Tamás

1. Sport motiváció, sport iránti elköteleződés vizsgálata
2. Egészségmagatartás napjainkban
3. Serdülők egészségnevelésének kérdései
4. Sport pszichológiai vizsgálatok

 

Dr. Bóka Ferenc

1. Kondicionális képzés a labdarúgásban
2. Utánpótlás korú labdarugók felkészítése
3. A labdarúgás rekreációs lehetőségei
4. A labdarúgáshoz köthető bármely téma egyeztetés alapján
5. Kondicionális képzés a vízilabdában
6. Utánpótlás korú vízilabdázók felkészítése
7. Az úszás és vízi rekreáció lehetőségei
8. A vízhez köthető témák egyeztetés alapján
9. A játékok, az élménypedagógiai játékok szerepe és lehetőségei a modern testnevelésben

 

Dobó Andrea

1. A kézilabdázás történeti áttekintése, feldolgozása
2. Az egyéni kapcsolatok, képességek vizsgálata a kézilabdázásban
3. A kézilabda mérkőzések statisztikai elemzése, összehasonlítása
4. Egy élvonalbeli kézilabda csapat működésének feltételei
5. Motoros képességek fejlesztése új eszközökkel, módszerekkel
6. Az eredményesség vizsgálata a csapatsportokban
7. A játék szerepe az általános iskolai testnevelésben
8. Rekreációs lehetőségek feltérképezése különböző településeken
9. A rekreációs úszás jótékony hatásai

 

Domokos Mihály

1. Testnevelés oktatás hatékonyságának vizsgálata
2. Táncoktatás lehetőségei az intézményesített oktatásban
3. Kosárlabda játék oktatásának iskolai lehetőségei és módszerei 10-18 éves korosztályban
4. Tanórán kívüli sportfoglalkozások hatása a személyiség alakításában
5. Tanár-diák kapcsolat hatása az iskolás tanulók fizikai aktivitásában
6. Mindennapos testnevelés hatékonysága a tanulók személyiségfejlesztésében
7. Pályaválasztás és a testnevelés érettségi gyakorlati problémakörei

 

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita

1. Fitnesz irányzatok, azok pozitív élettani hatásai
2. Fittségi mérések
3. Mozgáskoordinációs vizsgálatok különböző életkorban
4. Testösszetétel meghatározás
5. A testalkat és a fizikai teljesítőképesség kapcsolata
6. Egészséges táplálkozás és a sport kapcsolatának vizsgálata
7. Aerobic beépíthetősége a mindennapos testnevelésbe
8. Új eszközök beépíthetősége a mindennapos testnevelésbe
9. A rendszeres sport hatása a mentális egészségre

 

Hézsőné Böröcz Andrea 

1. Kötélugró edzések hatása a szív – és keringési rendszerre
2. Hogyan változnak a motorikus képességek kötélugró edzések hatására általános iskolásoknál
3. Alaki gyakorlatok alkalmazásának gyakorisága testnevelés órákon napjainkban
4. Hogyan valósul meg a „könnyített” testnevelésre sorolt tanulók foglalkoztatása az általános iskolákban?
5. Mozgásszervi betegségek előfordulása általános iskolás tanulók körében
6. Kéziszerek alkalmazásának lehetőségei testnevelés órákon
7. Hajlékonyság vizsgálata sportoló és nem sportoló fiatalok körében

 

Hocza Ágnes 

1. A kézilabdázás nemzetközi és hazai történetének áttekintése
2. A kiválasztás és tehetséggondozás helyzete a kézilabda sportágban
3. Kézilabdázás oktatásának módszertana
4. Mérkőzés megfigyelések, mérkőzéselemzések a kézilabda sportágban
5. Utánpótlás korú gyermekek versenyzési lehetőségei kézilabda sportágban

 

Dr. Karancsi Zoltán

1. Sportesztétika – az esztétika megjelenése a sportban
2. Sinrin-joku, avagy milyen szerepet játszik az erdőfürdőzés a testkultúrában
3. Csúcsra járatott turizmus, avagy a hegymászó sport természeti és társadalmi hatásainak vizsgálata
4. Nevezetes túraútvonalak (El Camino, Kék túra… stb.) teljesítésének hatása a személyiségfejlődésre
5. Túrázás és táj, avagy hogyan szerettessük meg az iskolásokkal természeti környezetünket
6. Extrém sportok – extrém környezetben
7. Egy választott sportág történetének feldolgozása
8. Egy választott sportesemény és ami mögötte van
9. Sport és reklám

 

Dr. Katona Zoltán

1. Fizikai rekreációs-, sportolási szokások és szocio-ökonómiai vonatkozásaik
2. Sport- és rekreáció-földrajzi vizsgálatok
3. Fizikai aktivitás, életmódi szokások és motivációk
4. Testsúly-, súlycsoport-, tesztösszetétel váltások hatásai (pszichikum, teljesítmény, eredményesség, stb.)
5. Küzdősportok/harcművészetek területéhez kapcsolódó témák oktatói egyeztetés alapján
6. Szabadvízi ("nem medencés") sport- és rekreációs témák oktatói egyeztetés alapján
7. Divatsportok, adrenalinsportok, turizmus témakörök oktatói egyeztetés alapján

 

Katona Zsolt

1. Utánpótláskorú úszók felkészítése, beválása a sportpályafutás hosszának növelése érdekében.
2. Tehetséggondozás, motiváció fenntartás sportágak viszonylatában.
3. Úszók versenyeredményeinek összehasonlító vizsgálatai.
4. A versenyző-szülő-edző kapcsolat vizsgálatai.
5. A laikus elsősegélynyújtás és újraélesztés oktatásának formái, lehetőségei különböző színtereken.
6. A segítségnyújtási hajlandóság hátterének vizsgálatai.
7. A vízbőlmentés és az úszás készség összefüggései sportolók és nem sportolók körében.

 

Dr. Molnár Andor

1. Táplálkozászavarok
2. Női atlétatriász
3. Izomdiszmorfia
4. Edzésfüggőség
5. Egyéb sportbiológiai téma az oktatóval egyeztetve

 

Nagy Ágnes Virág

1. A mozgástanítás metodikai kérdései
2. Gyógytestnevelés
3. Mozgásfejlesztés
4. Tehetséggondozás
5. Testnevelőtanári attitűd
6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók

 

Szablics Péter 

1. Edzések hatásai a mozgás dinamikájára
2. Edzések hatásai a testösszetételre
3. Testnevelés prevenciós szerepe
4. Gyógytestnevelés
5. Sportanalitika
6. Kosárlabda, röplabda
7. Extrém és technikai sportok
8. Gördülő sportok, jégkorcsolya

 

Dr. Szabó Eszter

1. Gyermekek és egyetemi hallgatók testi fejlettsége, motoros teljesítménye és szocioökonómiai jellemzői
2. Atletikus képességek összehasonlítása testalkati mutatókkal
3. Mozgásterápiák
4. Fogyatékkal élők sportja
5. Integráció, inklúzió a testnevelésben
6. Tanulásban akadályozott gyermekek szomatikus fejlődése és motoros teljesítménye
7. Egészséges életmód, életvitel
8. A csecsemő- és kisded úszás jótékony hatásai
9. A vízhez szoktatás módszertana pedagógiai nézőpontok szerint
10. Az úszásnemek oktatása iskoláskorú gyermekeknél

 

Szász András

1. Génexpressziós mintázatok vizsgálata a fizikai aktivitás függvényében
2. Fittségi vizsgálatok
3. Testösszetétel vizsgálatok
4. Oktatóval egyeztetve anatómiai, élettani, biokémiai, táplálkozástani ismeretekhez kapcsolódó témák

 

Dr. Tokodi Margaréta

1. Az élsport és a rekreációs sporttevékenység hatása a felső légúti krónikus betegségek tüneteire
2. Az edzői kommunikáció vizsgálata egyéni-, és csapatsportoknál
3. A csapatsportban tevékenykedő játékvezetők sportmotivációja
4. Egyéni és csapatsportot űző sportolók légzési, fittségi és kognitív funkcióinak összehasonlítása
5. A gyermekes és gyermektelen nők sportolási motivációi, lehetőségeik
6. Kismamák sporttevékenysége a terhesség előtt, alatt és után
7. Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek sportolási és szabadidejük eltöltésének szokásai

 

Vári Beáta 

1. Atlétika a szabadidősportban
2. Összetett versenyszámok összehasonlítása az egyéni versenyszámokkal
3. A különböző versenyszámok fejlődése az olimpiák tükrében
4. Az elmúlt évtizedben megjelenő új sport irányzatok
5. Eredmények változása a diákolimpiákon
6. Diákolimpiákon dobogós helyezettek eredményei az országos bajnokságokon
7. Pulzuskontrollált edzések, versenyek vizsgálata
8. Mindennapos testnevelés