Szakdolgozat beadás, -védés információk
2022. április 13. - intézet

A szakdolgozatok Modulo-ba történt feltöltése után
(osztatlanosoknál április 15-ig, alapszakosoknál 22-ig)
a Coospace felületén, a TSTI szakdolgozat és záróvizsga színtérben,
a megfelelő szakhoz szintén fel kell majd tölteni a szakdolgozatot,
valamint egy 1 oldalas absztraktot, mindkettőt PDF formátumban.
Ennek határideje: 2022. április 26.
A színtér hamarosan megnyílik.

A szakdolgozat védés időpontja: 2022. május 18. és május 19.

További információk (pl. a védés beosztása, stb…) hamarosan.