Szász András
2014. február 11. - admin

Név: Szász András

Beosztás: mb. tanszékvezető főiskolai docens

Munkahely: SZTE, JGYPK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Cím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10.

Tel.: 62/546-254

E-mail: szasz.andras@szte.hu

Iskolai végzettség, szakképzettség:

2000. Okleveles biológia tanár, József Attila Tudományegyetem, TTK, Szeged

1997. Okleveles molekuláris biológus és biotechnológus, József Attila Tudományegyetem, TTK, Szeged

Tudományos fokozat:

Ph.D. (biológiai tudományok)

Disszertáció címe: A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vitro rendszerekben

Munkahelyek, beosztások:

2022-től mb. tanszékvezető főiskolai docens, SZTE, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Rekreáció és Edzéstudományi Tanszék

2017-2020. óraadó tanár, SZTE, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

2017-től főiskolai docens, SZTE, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet

2015-2016. laborvezető biológus, SeqOmics Biotechnológia Kft., Állategészségügyi Laboratórium, Mórahalom

2012-2014. kutató biológus, tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet

2010-2017. óraadó tanár, Szinergia Szakképző Iskola, Szeged

2008-2012. kutató biológus, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet, Szeged

2007-2017. adjunktus, SZTE, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet

2004-2007. főiskolai adjunktus, SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Biológia Tanszék

2001-2004. főiskolai tanársegéd, SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Biológia Tanszék

1997-2001. Ph.D. hallgató, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, József Attila Tudományegyetem, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, Szeged

Oktatási tapasztalat:

Oktatott tárgyak:

 1. Biokémia, sportbiokémia, SZTE, JGYPK, TSTI
 2. Élettan, sportélettan, terhelésélettan, SZTE, JGYPK, TSTI
 3. Anatómia, funkcionális anatómia, SZTE, JGYPK, TSTI
 4. A szövettan alapjai, SZTE, JGYPK, TSTI
 5. Táplálkozástan, sporttáplálkozás, SZTE, JGYPK, TSTI
 6. Humánbiológia, SZTE, JGYPK, TSTI
 7. Mozgástanulás és -szabályozás, SZTE, JGYPK, TSTI
 8. Magyarország gyógyvizei, SZTE, JGYPK, TSTI
 9. Humánegészségtan, SZTE, JGYPK, TSTI
 10. Testnevelés, anatómia, élettan és egészségtan, SZTE, JGYPK, TSTI
 11. Anatómia-élettan, SZTE, ETSZK
 12. Természettudományos alapozó, SZTE, ETSZK
 13. Állattani ismeretek és gyakorlatok, SZTE, JGYTFK, Biológia Tanszék
 14. Biológiai alapok – Sejt- és szövettan, SZTE, JGYTFK, Biológia Tanszék
 15. Állatszervezettan – Összehasonlító anatómia, SZTE, JGYTFK, Biológia Tanszék
 16. Állatszervezettan – Szövettan, SZTE, JGYTFK, Biológia Tanszék
 17. Sportegészségügy, Szinergia Szakképző Iskola, Szeged
 18. Prevenció, Szinergia Szakképző Iskola, Szeged

Oktatási segédanyagok:

    1.TESMEDU – Sporttáplálkozás, táplálkozástan modul, SZTE, JGYPK, TSTI, 2019.

    2. Természettudományos alapozó, SZTE ETSZK, 2017.

    3. TESMEDU – Terhelésélettan modul, SZTE, JGYPK, TSTI, 2016.

    4. TESMEDU – Mozgásszabályozás modul, SZTE, JGYPK, TSTI, 2010.

    5. Sportegészségügy, Szinergia Szakképző Iskola, Szeged, 2010.

    6. Humánbiológia, SZTE, JGYPK, TSTI, 2009.

    7. Magyarország gyógyvizei, SZTE, JGYPK, TSTI, 2009.

    8. TESMEDU – Szövettan modul, SZTE, JGYPK, TSTI, 2008.

    9. TESMEDU – Élettan modul, SZTE, JGYPK, TSTI, 2007.

    10. TESMEDU – Biokémia modul, SZTE, JGYPK, TSTI, 2007.

    11. Biológiai alapok – Sejt- és szövettan modul, SZTE, JGYTFK, 2003.

    12. Természetismeret – Állattani ismeretek és gyakorlatok modul, SZTE, JGYTFK, 2002.

    13. Állattan – Állatszervezettan – Összehasonlító anatómia modul, SZTE, JGYTFK, 2002.

    14. Állattan – Állatszervezettan – Szövettan modul, SZTE, JGYTFK, 2002.

Publikációk

Díjak, kitüntetések:

Honor pro Labore II. fokozat (SZTE, JGYPK, 2021)
Pro Iuventute Elismerő Oklevél (SZTE, JGYPK, 2019)

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység:

SZTE, JGYPK, Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tag
SZTE, JGYPK, Tudományos Diákköri Tanács tag
SZTE, JGYPK, Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tag
35. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció ügyvezető titkár