Választható szakdolgozati (MA) témák
2017. január 11. - intézet

A hallgatóink számára választható szakdolgozati (MA) témák és témavezető oktatóik:

A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán – Bóka Ferenc dr.
Utánpótlás korú labdarúgók oktatása az iskolában – Bóka Ferenc dr.

Testnevelés oktatás hatékonyságának vizsgálata (pontosított részterületek alapján a cím változtatható) – Domokos Mihály
A táncoktatás lehetőségei az intézményesített oktatásban – Domokos Mihály
A kosárlabda játék oktatásának iskolai lehetőségei és módszerei a 10-18 éves korosztályban – Domokos Mihály
Tanórán kívüli sportfoglalkozások hatása a személyiség alakításában – Domokos Mihály
A tanár-diák kapcsolat hatása az iskolás tanulók fizikai aktivitására – Domokos Mihály
A mindennapos testnevelés hatékonysága a tanulók személyiségfejlesztésében – Domokos Mihály Pályaválasztás és a testnevelés érettségi gyakorlati problémakörei – Domokos Mihály
A játékos képességfejlesztés formái és szakszerű alkalmazása – Domokos Mihály
A testnevelésórák új módszertani lehetőségeinek ésszerű megvalósítása – Domokos Mihály
A sport szerepe a személyiségformálásban – Domokos Mihály
A konfliktuskezelés módszerei 13-18 éves korban a testnevelésórákon – Domokos Mihály
A testnevelő tanárrá válás folyamata – Domokos Mihály

Új eszközök beillesztésének lehetőségei a testnevelésórai képességfejlesztésbe – Hajdúné Petrovszki Zita dr.
Zenés-táncos mozgásformák oktatásának lehetőségei és szerepe motivációban az intézményesített oktatásban – Hajdúné Petrovszki Zita dr.

Az előkészítő gyakorlatok szerepe, módszertana a testnevelés tantárgy különböző órarészeiben – Hézsőné Böröcz Andrea
Képességek, készségek fejlesztése a gyógytestnevelésben – Hézsőné Böröcz Andrea

Csapatsport játékok szerepe, felhasználásának lehetőségei és módszertana a társas kapcsolati készségek kialakításában – Hocza Ágnes
A kézilabdázás személyiségfejlesztő hatásai és oktatásának módszertani sajátosságai – Hocza Ágnes
A tenisz és a mini-tenisz technikai és taktikai elemeinek összehasonlítása a testnevelésórákon való alkalmazhatóság tükrében – Hocza Ágnes

A gyógytestnevelés integrációt elősegítő funkciói és módszerei az iskolában – Katona Zsolt
Az egészségtudatos életmód tervezése a gyógytestnevelés módszerein és eszköztárán keresztül az iskolában – Katona Zsolt

A gyógytestnevelés pedagógiai és pszichológiai jelentősége az iskolai testnevelésben – Szablics Péter
A kosárlabdázás oktatásának és szabadidős sportként való felhasználásának jelentősége az iskolai testnevelésben, sportéletben – Szablics Péter

Mozgástanítás és tanulás egyéni sportágak oktatásában 6-10 éves korban (pontosított részterület alapján a cím változtatható) – Vári Beáta, Katona Zsolt
Mozgástanítás és tanulás egyéni sportágak oktatásában 11-18 éves korban (pontosított részterület alapján a cím változtatható) – Vári Beáta, Katona Zsolt

A Kölyök Atlétika program oktatása általános iskolások körében – Vári Beáta