autotelikus: önmagára utaló ; a szövegnek az a tulajdonsága, hogy szerveződési módjával/organizációjával nem elsősorban tényvonatkozásaira (referencia, referenciális bázis), hanem önmagára hívja fel a figyelmet.