intenció: a szöveg alkotójának az a szándéka, amely a szöveg létrehozását meghatározza. Az ~k főbb típusait a különféle kommunikatív funkciók gyakorlásának a szándéka szabja meg. (E szándék általában nem tárgyiasul teljesen, a tárgyiasulásban ugyanakkor szándéktalan kommunikatív funkciók is megnyilvánulhatnak.)