kommunikatív funkciók: a kommunikáció alapvető tényezőinek megfelelően a következők:

(1) önkifejező (emotív),
(2) valamire felhívó/felszólító (konatív),
(3) valóságos vagy fiktív esemenyeket közlő (referenciális),
(4) kapcsolatfelvevő, -fenntartó vagy -megszüntető (fatikus),
(5) a használt nyelv funkcionálását  ellenőrző (metanyelvi),
(6) elsődlegesen a közleményre irányuló (poétikai).
(intenció, kommunikációelmélet.)