kommunikációelmélet: az üzenetközvetítés általános elmélete. Tárgya a kommunikáció valamennyi fajtájának, tényezőjének (a kommunikáció alapvető tényezői), összetevőjének (kommunikációszituáció) és funkcióinak (kommunikatív funkciók) vizsgálata. (vs információelmélet.)