a kommunikáció alapvető tényezői:

(1) szövegalkotó (a szövegalkotó szerepében működő kommunikátor),
(2) befogadó (a befogadó szerepében működő kommunikátor),
(3) beszédhelyzet,
(4) kontaktus,
(5) kód, (6) üzenet (megnyilatkozás, szöveg).
(kommunikatív funkciók, kommunikációelmélet.)