kód:

1. megállapodás szerinti jelek/szimbólumok és szabályok rendszere - a nyelv esetében: a nyelvi jelek és szabályok összessége -, amellyel valamely információ az információt cserélők között meghatározott csatornán továbbítható és visszaalakítható;

2. átalakító műveletek kulcsa, rejtjelkulcs;

3. az irodalmi szövegekben a jelek olyan osztálya, amely művészi üzenetet közvetítő jelentéseket hordoz. (információelmélet, kommunikációelmélet.)