információelmélet: az üzenetközvetítés módjait, folyamatait tanulmányozó tudományág. A nyelvi jelek előfordulási helyzetét, gyakoriságát, a közlemény (megnyilatkozás, szöveg) hírértékét stb. matematikai-statisztikai módszerekkel határozza meg. Az ~ a beszédet/szöveget információnak tekinti, amely megfelelő kód alapján közölhető és/vagy dekódolható. (Vö. kommunikációelmélet.)