makrostruktúra: a szöveg(rész)hez hozzárendelhető, annak összefoglalását, tartalmi kivonatát nyújtó absztrakt. Az absztraktkészítésnél mindig szerepet játszhat valamely idiosyncretikus szempont, ezért egy és ugyanazon szöveghez több, egymástól különböző ~ rendelhető. (szuperstruktúra.)