szuperstruktúra: a különböző szövegfajták elvont, globális jellegű struktúrája. A ~ az egyes konkrét szövegek tartalmától többé-kevésbé független. (makrostruktúra.)