a szövegtani kutatás objektuma: a szövegfeldolgozás bármely típusa, tényezője és/vagy aspektusa lehet.

Minthogy a szövegtani kutatás kutatási objektumai meg a kutatásban alkalmazott szabály-, tudás- és hiedelemrendszerek reprezentációi, valamint a kutatás eredményeinek reprezentációi is dominánsan verbális szemiotikai objektumok, a szövegtan adekvát metodológiájának kidolgozását illetően az egyik alapvető feladat olyan reprezentációs nyelvek kidolgozása, amelyek a kutatási objektumok nyelvétől egyértelműen elkülöníthetők/megkülönböztethetők.