szövegtan (textológia): legáltalánosabban: olyan interdiszciplináris tudományág, amely a szövegtani kutatás valamennyi objektumát és célját saját kutatási objektumának és céljának tekinti. A szöveg formai, szemantikai és pragmatikai vetületeit egyaránt felöleli.

A formai aspektus a fonetikai/grafikai és a szintaktikai szinteket foglalja magában; a szemantikai aspektus egyaránt vonatkozik a nyelvi (konceptuális) jelentésre (sensus) és arra az extralingvisztikai valóságra (relatum/relatum-imago), amely a szövegben kifejeződik (a valós világ állapotaira és objektumaira éppúgy, mint a fiktívekre); végül pedig a pragmatikai aspektus felöleli mind a nyelvhasználatot, mind pedig azokat a tényezőket, amelyek döntő szerepet játszanak a kommunikációban. (szemiotikai textológia.)