SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN

Szerk.: Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László
6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II) (360 p.)
(1993)


A Szemiotikai szövegtan negyedik, hatodik és nyolcadik kötete a szövegtani kutatás diszciplínakörnyezetéhez tartozó, különféle tudományágak köréből származó írásokat tartalmaz.

Tartalom

Előszó (7)

Tanulmányok (9)

Áttekintések, recenziók (177) Bibliográfiák (A), repertóriumok (B). Szerk:: VASS LÁSZLÓ (297) Miscellanea (339) Tárgymutató. Szerk.: HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA (343)

Névmutató. Szerk.: HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA (351)

Munkatársak (355)

Contents

Nyitólap

 

Szemiotikai szövegtan