Fejos_Sandor_Magyarkanizsa_muvelodestortenete_1867_1918_2019_borito
Peto_Balint_A_szentesi_sajto_kezdetei_1871_1883_2019_borito

Magyarkanizsa művelődéstörténete (1867-1918)

2400 Ft

Szerző: Fejős Sándor
ISBN: 978-615-5946-09-7
Kiadási év: 2019.
Formátum és terjedelem: B5, 218 oldal

Termékleírás

Fejos_Sandor_Magyarkanizsa_muvelodestortenete_1867_1918_2019_tartalom Dr. Fejős Sándor a JGYF Kiadó gondozásában megjelent kötetben egy délvidéki kisváros, Magyarkanizsa dualizmus kori művelődéstörténetét dolgozza fel az adott korszak kulturális életének négy meghatározó színterén – az oktatásügy hiánypótló törekvésén, a virágkorukat élő társadalmi szervezetek közösségformáló erején, a helyi sajtó megjelenésének szerepén és a régióban kibontakozó új iparág, a gyógyturizmus fejlődésén – keresztül. A témaválasztásnál a szülőföld iránti ragaszkodás és tisztelet motiválta a szerzőt. A Délvidék Kutató Központ tagjaként, valamint a Délvidéki Szemle című történettudományi folyóirat szerkesztőjeként a Délvidék dualizmus korának művelődés- és kultúrtörténetét kutatja. A 2018-ban megjelent Magyarkanizsa monográfiája (1848–1945) című kötet főszerkesztőjeként, illetve a századforduló eseményeit feltáró rész szerzőjeként tevékenykedett. A dualizmus korában a gazdasági növekedés, a társadalmi átalakulás hatásának köszönhetően végbement a kulturális modernizáció. A polgári állam fejlődése során felmerült szakemberigényt a társadalom általános műveltségi szintjének emelésével igyekezték pótolni. A modernizáció és az iskolaügy korszerűsítésének folyamata közötti szoros összefüggés jól nyomon követhető. Az 1867. évi kiegyezés a polgári politikai nyilvánosság intézményeinek és ennek okán a társadalmi egyesületek szerveződésének is szabad utat adott. A szerző az oktatásügy, az egyletek, a helyi sajtóorgánumok és a fürdőberuházás tárgyalásakor is figyelemmel kíséri a korszakra vonatkozó országos és regionális törekevések fő áramlatait, a mikrokörnyezetre gyakorolt impulzusainak fő ismérveit. A vizsgálatok folyamán az analitikus módszert alkalmazva, a statisztikai kimutatások eredményeinek értékelésével tárja fel a közművelődés különböző szegmenseinek fő irányvonalait.