modszertan_2020_60_3
Modszertan_2020_60_1modszertan_2020_60_2

Módszertani Közlemények 2020/60/3.

600 Ft

ISSN 2063-3734
Éves előfizetési díj: 2400,-FT

Fõszerkesztõ:
Bácsi János
Szerkesztõk:
Annus Gábor
Cs. Bogyó Katalin
Jancsák Csaba
Pap Anita
Sándor József

Termékleírás

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK LX. évfolyam 2020. 3. szám Tartalom OLÁHNÉ TÉGLÁSI ILONA Logikaalapú élménypedagógiai módszerek a Komplex Alapprogramban . . . . . . . . . . . . . . . 3 DR. CZÖVEK ANDREA – DR. FAZAKAS IDA Az Életgyakorlat-alapú alprogram módszertana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 HANÁK ZSUZSANNA A Komplex Alapprogram Mûvészetalapú alprogramjának jelentõsége a végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciójában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 LÍVJÁK EMÍLIA A Testmozgásalapú alprogram a Komplex Alapprogramban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PÁLFI DORINA A pedagógusok státuszkezelésre való felkészítésének nehézségei a tréneri tapasztalatok tükrében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28