Categories Menu

Feltöltve máj 5, 2015 Kategória 15 és 30 órás "rövid" képzések, Hírek, Képzések

Újabb rövid képzések a láthatáron!

Újabb rövid képzések a láthatáron!

Legújabb 15 órás módszertani képzéseink már elérhető távolságban vannak: a következő hetekben 4 új képzést is indítunk!

Valamennyi képzéssel kapcsolatban fontos információ:

A jelentkezés módja és ideje:

 • a képzésen való részvétel minden esetben ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
 • a jelentkezéseket az adott képzéshez mellékelt jelentkezési lapon e-mailben várjuk, az ott megadott emailcímre!
 • minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel

Íme, a kínálat:

1. Projektpedagógia

A képzés címe: Projektpedagógia, mint a nyelvi és természettudományos kompetencia fejlesztésének módszere

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10. 6133-as terem (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. május 14. (csütörtök) 15.30 – 19.30
 2. időpont: 2015. május 15. (péntek) 15.00 – 19.00
 3. időpont: a résztvevőkkel az 1. képzési alkalmon kerül pontosításra!

A képzést vezeti: Fűzné Dr. Kószó Mária főiskolai docens

Közreműködő oktató: Dr. Szabó Klára főiskolai docens

A képzés célja és rövid leírása:

A képzés során a projektpedagógia lényeges sajátosságait gyakorlatorientált megközelítéssel ismerik meg a résztvevők. A projektmunka megvalósítása során alkalmazható interaktív és kooperatív tanulási módszerek és technikák is bemutatásra kerülnek, melyek elemzésével rávilágítunk arra, hogy milyen szerepük lehet a tanulók élményszerű és aktív tanulási folyamatában, a gyermekek személyiségének fejlesztésében.

Jó gyakorlatok elemzésével tapasztalatot szerezhetnek a pedagógusok a nyelvi és a természettudományos kompetenciák fejlesztési lehetőségéről.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a fuzne@jgypk.u-szeged.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: május 12. (kedd) 12.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

láthatáron kicsi

2. Matematikai játékok

A képzés címe: Kooperatív módszerek a matematika órán: Játékok és tevékenységek a halmazszemlélet, logikai gondolkodás, geometriai gondolkodás és térszemlélet fejlesztésére

A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10, 7012-es terem (TÉRKÉP ITT!)

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 4 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. május 14. csütörtök 16.00 – 20.00
 2. időpont: 2015. május 21. csütörtök 16.00 – 20.00
 3. időpont: 2015. május 28. csütörtök 16.00 – 20.00
 4. időpont: 2015. június 4. csütörtök 16.00 – 19.00

A képzést vezeti: Mártonffyné Dályay Zsuzsanna adjunktus

A képzés célja és rövid leírása:

A képzés fő célja a matematikát tanító pedagógusok (elsősorban tanítók, másodsorban általános iskolai matematikatanárok) módszertani tárának gazdagítása olyan játékok és tevékenységek megismertetésével, amelyek segítik a tanulók együttműködő aktivitását, és segítik az órai tevékenységekbe való bevonódásukat.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben dalyay@jgypk.szte.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: május 13. (szerda) 12.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

láthatáron kicsi

3. Tanórán kívüli foglalkozások

A képzés címe: Tanulásszervezési technikák és módszerek tantermen kívüli foglalkozásokon

A képzés időpontjai és helyszínei: a 15 órás képzés 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

 1. időpont: 2015. május 21. (csütörtök) 15.30 – 19.30 – helyszín: Szegedi Füvészkert (Szeged, Lövölde u. 42.) (TÉRKÉP ITT!)
 2. időpont: 2015. május 22. (péntek) 14.00 – 15.30 – helyszín: Tudáskapu (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) (TÉRKÉP ITT!), valamint  15.30 – 18.00 – helyszín: Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) (TÉRKÉP ITT!)
 3. időpont: a résztvevőkkel az 1. képzési alkalmon kerül pontosításra! – helyszín: Szegedi Füvészkert (Szeged, Lövölde u. 42.) (TÉRKÉP ITT!)

A képzést vezeti: Fűzné Dr. Kószó Mária főiskolai docens

Közreműködő oktatók: Dr. Ilosvay György (2 óra), Németh Anikó (2 óra), Veprik Róbert (1 óra), Juhász-Gőz Szilvia (1 óra), Pintér Tibor (1 óra)

A képzés célja és rövid leírása:

A gyakorlatorientált kurzus a környezeti- és természeti oktatás-nevelés tantermen kívüli típusait; füvészkertekben, állatkertekben, múzeumokban, megvalósítható lehetőségeit, módszereit, munkaformáit mutatja be. A képzéseket 3 x 5 órás blokkba tömbösítve szervezzük, melyből 2×5 órát a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, míg a harmadik 5 órás blokkból 2 órát az SZTE JGYPK Természetismereti Tudástárában, 3 órát pedig a Szegedi Vadasparkban valósítunk meg. Ezeken a helyszíneken konkrét tapasztalatszerzéssel a tantermen kívüli oktatási formák közül elsősorban a növénykertben – múzeumban – vadasparkban szervezhető és megvalósítható formáit ismerik meg és gyakorolják a pedagógusok.

A képzés részletes tematikája a mellékelt meghívóban olvasható!

Megjegyzés: Az SZTE Füvészkert belépője ingyenes, de a Tudáskapuba 200,- Ft/fő, a Szegedi Vadasparkba pedig 380,- Ft/fő (kedvezményes) belépőjegy árat kell fizetni a résztvevőknek – őszintén reméljük, hogy ez a minimális hozzájárulás nem tántorít el senkit a képzéstől:-)

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a fuzne@jgypk.u-szeged.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: május 19. (kedd) 12.00 (kérjük a határidő betartását)
 • jelentkezési lap ITT!

FONTOS: A képzéseken való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak!

láthatáron kicsi

4. Tudományos prezentáció

A képzés címe: Tudományos prezentáció

A képzés időpontjai és helyszínei: a 15 órás képzés 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint:

2015.május 15., május 20.,

 1. időpont: 2015. május 15. (péntek) 15.30 – 19.30
 2. időpont: 2015. május 20. (szerda) 15.30 – 19.30
 3. időpont: 2015. június 10. (szerda) 15.30 – 19.30

A képzés helyszíne: JGYPK főépülete (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) (TÉRKÉP ITT!)

A képzést vezeti: dr. Rácz Lajos egyetemi tanár (SZTE JGYPK)

A képzés célja és rövid leírása:

A tudományos ismeretek elsajátítása és átadása az oktatás, illetve általában véve a szakmai közéleti tevékenység fontos területe, amelynek módszertanára ugyanakkor sem az egyetemi, sem pedig a posztgraduális képzés nem készít fel. Az eredményes prezentációhoz megfelelő szakmai ismeretek, módszertani és előadás technikai gyakorlat birtokában kell lenni, amely megtanulható, gyakorolható és fejleszthető.

A kurzus négy tematikai egységre tagolódik. Az első egy általános szakmai-módszertani bevezető a prezentáció formáiról és alapvető eszközeiről. A második tematikai egységben tudományos prezentációk videó felvételeit elemezzük formai és tartalmi szempontok szerint. A harmadik tematikai egységben a résztvevők egy-egy kiválasztott témában 10 perces előadásokat tartanak, majd a digitális felvételt visszanézzük, megvitatjuk és kielemezzük. Végül pedig együtt a képzés résztvevőivel áttekintjük a képzés legfontosabb tapasztalatait, és ajánlásokat fogalmazunk meg a következő képzési ciklusra vonatkozóan.

A jelentkezés módja és ideje:

 • a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a raczl@jgypk.szte.hu címre várjuk!
 • jelentkezési határidő: május 13. (szerda) 12.00 (kérjük a határidő betartását)

FONTOS: A képzéseken való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak!

Szeretettel várunk MINDEN érdeklődőt!