355265
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Előző héten
Ebben a hónapban
Előző hónapban
Összesen
34
35
144
353162
1236
1383
355265

IP: 18.207.129.175
Szerver idő: 2024-02-29 23:25:22

Túlnépesedés

Több mint 7 milliárd ember – elbír ennyit a Föld?

Mára a Föld népessége már túllépte a 7 milliárd főt. Központi kérdéssé lépett így elő, hogy a Föld képes-e eltartani az embereket, mikor fogyunk ki az erőforrásokból, valamint ennyi ember meddig képes békében egymás mellett élni. Ez csak néhány olyan probléma, ami felmerül a túlnépesedés kapcsán.

Globális problémaként értelmezhetjük mindazokat a társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségeket és folyamatokat, amelyeknek hatása nem szűkíthető le országos, regionális vagy térségi szintre, hanem a Föld egészére kiterjed, és az emberiség jövőjét katasztrófák sorával fenyegetheti, amelyek elhárítása, vagy kezelése is csak globális méretekben, a Föld egész népességének összehangolt, együttes cselekvési programjával valósítható meg. A globális problémák nem csupán térben kiterjedtek, hanem időben is. A technikai haladás lehetővé tette, hogy az ember erejét és termelési hatékonyságát megsokszorozza, egyúttal azonban a környezetre gyakorolt gyakran negatív hatása is sokszorosára nőtt.[1]

 

A Föld globális problémái közül a következőket kell kiemelni:

1)      Háború és béke kérdése

2)      Túlnépesedés

3)      Élelmiszerválság

4)      Anyag- és energiaválság

5)      A környezet gyors ütemű leromlása


TÚLNÉPESEDÉS

 

Míg az emberiség csak az 1650-es évekre érte el az 500 millió főt, és az 1 milliárd fős népességet is csak az 1830-as években érte el, addig az utolsó száz évben egyre rövidebb idő alatt duplázódik meg az emberiség létszáma. 1987-ben már 5 milliárrd ember élt a Földön, ma pedig már 7 milliárd-nál is többen vagyunk. A jelenséget jól szemlélteti a Föld egy km2-ére jutó lakosok számának alakulása: míg 1800-ban csupán 6,2 fő és 1900-ban 11 fő élt 1 km2-nyi területen, addig 2000-ben már 46 ember osztozott ugyanekkora területen. Általános vélekedés szerint bolygónk népessége 2040-re meg fogja haladni a 9 milliárdot. Tízezer nemzedék kellett ahhoz, hogy az emberi népesség elérje a 2 milliárd főt. Azután egyetlen nemzedék élete során 2 milliárdról 9 milliárdra nő a népesség.[2]

 

A Föld népességének növekedése és a megkétszereződési szakaszok:

Időszak

Növekedés (millió fő)

A megkétszereződéshez szükséges évek

az időszámítás kezdetétől 900-ig

160-320

900

900-től 1700-ig

320-600

800

1700-től 1850-ig

600-1200

150

1850-től 1950-ig

1200-2500

100

1950-től 1990-ig

2500-5300

40

1990-től 2085-ig (előrejelzés)

5300-10200

95

[3]

 

A túlnépesedés okai

Az egyensúlyi állapot megszűnésével az emberi népesség szaporodási üteme ugrásszerűen fokozódott (demográfiai robbanás).

A technológiai fejlődés, az egészségügyi ellátás fejlődése alacsony halálozási rátához vezetett (különösen a gyermekhalandóság csökkent). A halálozási arány csökkent, a várható életkor nőtt. 1900-ban például egy fejlett országban élő nő várható életkora 50 év volt, míg 1996-ban kb. 80 év. A várható életkor ilyen magas növekedéséhez nagymértékben hozzájárult a csecsemőhalálozás nagymértékű csökkenése. Az 1900-as évek 100 esetéről 10 alá csökkent 1997-re. A népesség alakulásánál az utolsó 6000 év folyamán a megkétszereződés időtartama 200 évről 30 évre csökkent. [4]

 

 

 

Tények

Az ökológiai krízishelyzet három fázisaà

I. fázis: A népesség növekedése, még nem meríti ki a biológiai erőforrásokat.

II. fázis: A népesség növekedése meghaladja a biológiai erőforrásokat

(növényzet pusztulása, erdők felélése, növekvő vízhiány, terméshozamok csökkenése, … válság közeledte).

III. fázis: A népesség tovább nő, a biológiai rendszer összeomlik – a népesség elpusztul.

 

Demográfiai adatok alapján a Föld népessége két részre osztható:

1.      A kisebb részt (2,3 mrd fő) teszik ki azok a területek, ahol a népesség növekedésének aránya átlagosan 0,6%. Ide tartozik a fejlett országok (Kínával egyetemben). Az alacsony növekedési ütem javuló életszínvonallal jár együtt.

2.      A népesség nagyobb részében a növekedési ütem még mindig nagyon gyors, meghaladja az évi 1,5%-ot.

 

Az ENSZ előrejelzése szerint bolygónk népessége 8-11 mrd között fog állandósulni a XXI. században. A népességnövekedés több mint 90%-a várhatóan a legszegényebb országokban, ezeken belül is 90% a már ma is túlnépesedett városokban következik be. Bár a népességnövekedés több, mint 90 %-a a fejlődőben lévő országokban fog bekövetkezni, ennek a fejlett országokban is igen erős társadalmi, gazdasági és környezeti hatása lesz.

 

A túlnépesedésből adódó veszélyeket tovább fokozza a lakosság városokba áramlása. Ennek oka jórészt az, hogy a fejlődő országokban a gazdaság alapjának az ipart tekintették, ezért a mezőgazdasági termékek árát alacsonyan tartották és minden fejlesztést az iparban végeztek el. A városok azonban nem készültek fel a milliós lélekszámú letelepülni vágyók fogadására. A nagyvárosok körül kialakulnak a nyomortelepek. A fejlődő országokban a 18 éven aluliak aránya gyakran eléri az 50%-ot. Ezt a népességnövekedéssel sem az iskolai férőhelyek, sem a munkahelyek, sem az egészségügyi ellátás nem tud lépést tartani. [5]

 

Következmények

A túlnépesedés a gyökere tulajdonképpen az összes környezeti problémának, beleértve a környezetszennyezést, az élelmiszer- és energiagondokat, valamint nagyon sok gazdasági és társadalmi problémát.

A biológiában jól ismert jelenség, hogy ha egy faj hirtelen elszaporodik, azt mindig összeomlás, az egyedszám drasztikus csökkenése követi. Minden élőlénynek megfelelő élettérre van szüksége. Ha ez nem biztosított, akkor az egyed az állandó küzdelemben feszültté válik. Az ellenálló-képessége lecsökken, így az egyébként is jelenlévő betegségek az egyedek tömeges pusztulását okozzák.

 

Becslések szerint egy embernek a kulturált életfeltételeihez 800m2 térre van szüksége. Ebbe beletartozik a lakás, iskola, út, kórház, börtön, stb. Az ember élettere a népességnövekedés következtében folyamatosan és drasztikusan csökken. A világon végigsöprő erőszakhullám, az egyre fiatalabb korban elkövetett és egyre súlyosabb bűncselekmények sok tekintetben rokonságot mutatnak az állatoknál tapasztalt viselkedésformával, vagyis azzal, ha lecsökken az életterük agresszívvá válnak. Hasonló veszélyt jelentenek a rendszeresen fellépő, pusztító hatású új és legyőzöttnek hitt betegségek (AIDS, Ebola, pestis, kolera, tbc).

 

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a túlzsúfoltan, nyomorszinten élő embereknél személyiségtorzulás jöhet létre rendkívül nagy társadalmi veszélyességgel.

 

A túlnépesedés egy folyamatsor első láncszeme, mely az élelmiszertermelés fokozott növekedésének igényét támasztja, és végül is elsivatagosodáshoz, az élelmiszertermelés képtelenségéhez vezet, ezzel elfojtva önmagát.

 

Ahogy nő az ipari és mezőgazdasági termelés, és nő az élelmiszertermelés, úgy egyre több hulladék termelődik, amely hulladék mennyisége meghaladja a természet hulladékbefogadó képességét. [6]

 

Megoldási lehetőségek

A népesség számának stabilizálására az egyik eszköz a gazdasági fejlődés. Emellett elsősorban a családtervezésnek van jelentős szerepe.

Hosszú távon nem a népesség számának stabilitása, hanem néminemű csökkentése lehet a megoldás. El fog jönni a szükség ideje, amit nagy valószínűséggel meg fog előzni egy hatalmas tömegnyomor a Földön.

A születésszabályozásnak több akadálya is van, mely közül a legerősebb a pszichológiai korlát. A pszichológiai korlát abban nyilvánul meg, hogy a fejlődő országokban a gyermekek száma gyakran a nő társadalmi státusát határozza meg. A gyerekek biztosítékul szolgálnak szüleik öregkorára, és mivel magas a gyermekhalandóság, a párok alaposan bebiztosítják magukat.

 

fejlett országok lehetőségei a népesség számának csökkentésére:

§  Stabilizálni a népességnövekedést a bevándorlás megállításával, valamint több pénzt és gondot fordítani a szexuális felvilágosításra az általános iskolákban.

§  Anyagi segítséget nyújtani a fejlődő országoknak, hogy a mezőgazdaságukat és a megfelelő iparukat fejlesszék. Ezzel a szegények és a gazdagok közötti szakadék keskenyedni fog.

§  Népességszabályozási programok finanszírozása a fejlődő országokban.

fejlődő országok feladata:

§  Sajátos nemzeti terveket kell kidolgozni, amelyek több módot és lehetőséget kínálnak a családtervezésre, és ezáltal a népesség növekedésének megállítására. Csak ezekben a helyi sajátosságokra szabott módszerekben lehet a sikert remélni.

§  Finanszírozni az emberek képzését.

§  Adományokat és jutalmakat adni a kis létszámú családoknak.

§  A fogamzásgátlásra vonatkozó kulturális tabukat megváltoztatni. Ha sikerül, programjaik sikerét ez nagymértékben fogja növelni.

§  Fejleszteni az ipart és mezőgazdaságot – elsősorban a vidéki területeken -, hogy lecsökkentsék, illetve megszüntessék az emberek elvándorlását faluról városra. Ez magasabb életszínvonalat, jobb egészséget fog eredményezni, és közvetve fogja befolyásolni a családok létszámát. [7]

Következtetések

A népességnövekedést nem lehet egyszerűen fogamzásgátló szerek osztogatásával megállítani. Fontos a nők helyzetének javítása. A fejlődő országokban a nők egyértelműen hátrányos helyzetben vannak. A családok a lányok taníttatására kevesebb figyelmet fordítanak, őket kapcsolják be először a családi munkába, így elzárják őket az ismeretszerzés elől. Csak kellő szakmai és higiéniai ismeretekkel, a férfiakkal azonos esélyekkel rendelkező nők esetében várható el, hogy a lakosság higiéniai színvonala emelkedjen, megvalósuljon a tudatos születésszabályozás és ezzel a népesség gazdasági helyzete is javuljon. [8]

 

Harasztia Dávid
SZTE-JGYPK
Társadalmi tanulmányok II. évf.

 

 

Forrásjegyzék:

 

www.geographic.hu  Megtekintés dátuma: 2013.02.03

http://mno.hu/magyar_nemzet_k_ulf/a-jovo-igazi-kihivasa-a-tulnepesedes-1105485 Megtekintés dátuma: 2013.02.03

http://globalproblems.nyf.hu/globalis-problemak/a-fold-tulnepesedese / Megtekintés dátuma: 2013.02.05

http://termtud.akg.hu/okt/9/valtozof/5tulnep.htm Megtekintés dátuma: 2013.02.05

http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/112446/1/gazdasag/Tulnepesedes_elkerulhetetlen_a_globalis_ehinseg Megtekintés dátuma: 2013.02.06

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/globalis-problemak-lokalis-valsagok/globalis-problemak/tulnepesedes-elelmiszervalsag-adossagvalsag Megtekintés dátuma: 2013.02.06

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAln%C3%A9pesed%C3%A9s Megtekintés dátuma: 2013.02.08

http://globalizacioo.blogspot.hu/2010/08/globalizacios-problemak_02.html Megtekintés dátuma: 2013.02.08

http://pezsgo.web.elte.hu/?q=node/41 Megtekintés dátuma: 2013.02.08

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/globalizacio.pdf Megtekintés dátuma: 2013.02.08

http://greenr.blog.hu/tags/t%C3%BAln%C3%A9pesed%C3%A9s Megtekintés dátuma: 2013.02.08

http://www.felsofokon.hu/meszaros-andras-blogja/2011/07/07/a-nepesedes-kornyezeti-hatasai Megtekintés dátuma: 2013.02.08

 

Képek forrásai:

http://mindprod.com/image/environment/overpopulation.jpg

http://img24.imageshack.us/img24/5751/overpopulationoverpop.png[3] http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAln%C3%A9pesed%C3%A9s Megtekintés dátuma: 2013.02.08

[8] http://greenr.blog.hu/tags/t%C3%BAln%C3%A9pesed%C3%A9s Megtekintés dátuma: 2013.02.08

Share on Myspace