SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

Kiadványok

home

  Az óvodapedagógus szakhoz kapcsolódó kiadványok

Könyvek

 • Karikó Sándor (2010). A nevelésfilozófia alapjairól. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
 • Varga Emőke (2012). Az illusztráció: a teóriában, a kritikában, az oktatásban. Budapest: L’Harmattan Kiadó.
 • Dombi Alice (2015). Zsinórmérték és útmutatás. Tankönyvek és tankönyvírók a 19. században Magyarországon. Szeged: Universitas Kiadó.
 • Fáyné Dombi Alice (2015). Mentorszerepben. A segítő-támogató szerepfeladatok. Nyitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Pedagogická Fakulta.
 • Fáyné Dombi Alice, Kovács Krisztina és Dombi Mária (2016). History of Pedagogical Profession in the 19th Century. Nyitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Pedagogická Fakulta.
 • Kovács Krisztina és Fáyné Dombi Alice (2019). Education and Training. National and International Tendencies of Education and Training. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
 • Hódi Ágnes és Tóth Edit (2019). Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
 • Varga Emőke (2020). Az interaktív könyv: Teóriák és példák. Budapest: L’ Harmattan Kiadó.

Tanulmánykötetek

 • Dombi Alice és Soós Katalin (2010, szerk.). Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. Gyula: APC Stúdió.
 • Dombi Alice és Dombi Mária (2014, szerk.). Pedagogikum és kommunikáció. Szeged: Universitas Kiadó.
 • Dombi Alice és Dombi Mária (2016, szerk.). Érték és nevelés. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

Digitális tankönyvek

 • Dombi Alice és Sztanáné Babits Edit: Játékpedagógia (2015)
 • Dombi Alice és Sztanáné Babits Edit: Pedagógus mesterség (2015)
 • Karikó Sándor: Gyermekfilozófia (2015)
 • Kovács Krisztina: Az óvodapedagógus feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében (2015)

A kurzusok feldolgozását támogató fontosabb tanulmányok

 • Dombi Mária (2015). A játékpedagógia módszertani megközelítései In. Torgyik Judit (szerk.) Százarcú pedagógia. Komárno: International Research Institute. 479-489. o.
 • Dombi, Mária (2016). “Kiknek gyémánt lelkük ragyogása”: Óvodapedagógus elődeink Dombi Alice és Dombi Mária (szerk.). Érték és nevelés. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.217-229. o.
 • Turcsányi Enikő (2014). A kötődés szerepe a tanulási zavarok, elsősorban a figyelemzavar (figyelemhiányos hiperaktivitás) kialakulásában. Módszertani Közlemények, 54(3), 1-9. o.
 • Gulyás László-Turcsányi Enikő (2017). A hagyományos karrierutak és az „y és z-generációk”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 2017(1-2), 221-227. o.
 • Fáyné Dombi Alice, Hódi Ágnes és Kiss Renáta (2016). IKT az óvodában: kihívások és lehetőségek. Magyar Pedagógia, 116(1), 91–117. o.
 • Hódi Ágnes, Tóth Edit, B. Németh Mária és Fáyné Dombi Alice (2019). Óvodások IKT használata otthon – szülői minta és szerepvállalás. Neveléstudomány: Oktatás, Kutatás, Innováció, 7(2), 22–41. o.
 • Kovács Krisztina (2016). Értékek az értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésében. In. Dombi Alice és Dombi Mária (szerk.). Érték és nevelés. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 101-116. o.
 • Kovács Krisztina (2018). Pedagógusok integrált neveléssel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata. In. Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet/ szerk. Tóth Péter − Maior Enikő − Horváth Kinga − Kautnik András − Duchon Jenő − Sass Bálint. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 412-426. o.
 • Varga Emőke (2019). Tananyagon túli tartalom: Művészet a MűOK-ban. In. Marosi, Katalin (szerk.) Művészeti Nevelés, Művészetre Nevelés a Felsőoktatásban. Szeged: SZEK JGYF Kiadó,31-40. o.
 • Varga Emőke (2019). Irodalmi és képi trendek az anyaországi kortárs magyar gyermekkönyvekben. Katedra: A szlovákai magyar pedagógusok és szülők lapja,27(1), 21-23. o.
 • Soós Katalin (2011). A tankönyvelemzés módszerei és technikái a kisgyermek-nevelési szakok egészségfejlesztési kurzusainak oktatásában: In. Hegedűs Orsolya, Pšenáková Ildikó (szerk.) Vedaprevzedalnie – vzdelanieprevedu: Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara.
 • Soós Katalin (2014). Betegség mint üzenet: In. Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.) Pedagogikum és kommunikáció: Comprehensive pedagogy and communication. 328 p. Szeged: Universitas Szeged Kiadó.
 • Tímár Marietta (2014). Foglalkozástervezet-minta óvodapedagógus hallgatók számára. methodus.hu módszertani közlemények online kiadás, http://www.jgypk.hu/methodus/?s=tim%C3%A1r+marietta
 • Tímár Marietta (2017). „Alkot-lak” – avagy óvodai tehetséggondozás a művészetek eszközeivel. Vezetőtanítók és – tanárok XII. Országos Módszertani Konferenciájára megjelent Módszertani Közlöny, Pécs.

Frissítve:   április 16, 2020