SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

Magonyné Dr. habil. Varga Emőke  
Beosztás, tud. fokozat: tanszékvezető, főiskolai tanár  
Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10.
Oktatói szoba: 111
Hivatali telefon: 6337, (62)546-337
E-mail: magonyne.varga.emoke@szte.hu
Fogadóóra (2023/2024. II. félév): K: 12.00-13.30
Magyar Tudományos Művek Tára: link

 RÖVID ÉLETRAJZ

Magonyné Varga Emőke a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának habilitált főiskolai tanára. Magyar – ének-zene szakos általános és magyar szakos középiskolai tanári diplomáit a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Több, mint 100 publikáció szerzője és több, mint 70 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, meghívott előadóként és ösztöndíjas vendégoktatóként (Université de Picardie Jules Verne, Amiens; Constantinethe Philosopher University in Nitra). Fő kutatási területei: szöveg-kép viszonyok, illusztrációelmélet, interaktív könyv; valamint Németh László, Kondor Béla [vö. Versek és szó-kép viszonyok Kondor Béla életművében, PhD-disszertáció (2001)] és Kass János munkássága [vö. Kalitka és korona. Kass János illusztrációi (2007)]. Illusztrációelméleti monográfiáját több hazai és határon túli művészeti és pedagógusképző egyetemen használják [vö. Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban (2012)]. Kutatja az interaktív könyv mint a digitális irodalom új műfaja mediális kérdéseit. Elméleti eredményeit Az interaktív könyv pedagógus-továbbképzési tanfolyam vezetőjeként, a téma első magyarországi monográfiájának szerkesztőjeként [vö. A könyvek életre kelnek (2018)], és első elméleti szakkönyvének szerzőjeként [vö. Az interaktív könyv. teóriák és példák (2020)], valamint egy országos hatókörű felmérés eredményeiből készült könyv társszerzőjeként [vö. Az interaktív könyv az olvasási és szövegértési készség fejlesztésében: esettanulmány a BOOKR Suli-szoftver interaktív könyveinek tanórai implementációjáról (2021)] hasznosította. Több tudományos társaság tagja, jelenleg a Madách Irodalmi Társaság titkára és a SZTE JGYPK Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjának vezetője. A Módszertani Közlemények szerkesztőségének tagja (2021-). A SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskolájának témakiírója.

 

BŐVEBB ÉLETRAJZ

 

 

 

Frissítve:   február 19, 2024