irodalmi magyarázat: egy olyan szabályhipotézisekből álló rendszer konstruálása, amely a szövegvilág tényállásait a valószínűség és a szükségszerűség elvének megfelelően egy lehetséges világgá rendezi át. (interpretáció.)