konnotatum: a denotatív és a konnotatív jelentés(eke)t foglalja össze. (A jelölt speciális jelentésjegyei.) Míg a nyelv denotatiós működése tisztán nyelvészeti eszközökkel is megközelíthető, a ~ leírása túlmutat a nyelvészeten: a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, az etnolingvisztika (etnometodológia), a logika, a kommunikációelmélet stb. körébe utalható.